Engels/Les 1: Een eenvoudig gesprek voeren

Info bewerken

Lessen bewerken

Alfabet bewerken

Klankleer bewerken

Grammatica bewerken

Woordenlijsten bewerken

Spreken en luisteren bewerken

Speciaal voor leerkrachten bewerken

Externe links bewerken

In lesson (les) 1 leer je hoe je moet groeten en dan een gesprek moet voeren in het Engels.

Tekst 1 bewerken

 • Mark: Hello. My name is Mark. What is your name?
 • John: Hello, I am John.

Vertaling:

 • Hallo. Mijn naam is Mark. Hoe heet jij/u? (Letterlijk: Wat is jouw/uw naam?)
 • Hallo, ik ben John.

Woordenlijst bewerken

 • am - ben
 • hello - hallo
 • I* - ik
 • is - is
 • my - mijn
 • name - naam
 • what - wat
 • your - jouw/uw (In het Engels is er geen verschil tussen jij en u)

/* I wordt, anders dan ik in het Nederlands, formeel steeds met een hoofdletter geschreven.

Tekst 2 bewerken

 • J: How are you?
 • M: I'm fine/good, thank you! And how are you?
 • J: I'm fine/good, too! Where are you from?
 • M: I'm from New York City, U.S.A., and you?
 • J: I'm from London, Great Britain.

Woordenlijst bewerken

 • and - en
 • are - zijn
 • fine - prima, uitstekend, mooi, fijn
 • Great Britain - Groot-Brittannië
 • how - hoe
 • London - Londen
 • too - ook
 • good - goed
 • you - jij/je/u

Zinnen bewerken

 • How are you?* - Hoe gaat het met jou/je?
 • I'm fine - Met mij gaat het goed
 • I'm from New York City - Ik kom uit New York (City)
 • thank you - dank je/u

/*NB: Vaak verwachten Britten geen antwoord op de vraag How are you: dat kan zelfs tot een onthutste glimlach leiden. How are you is in het Verenigd Koninkrijk een formele openingszin, die niet letterlijk moet worden opgevat. Voor Britten is welbevinden te persoonlijk om met een vreemde te bespreken. Er kan volstaan worden met de wedervraag how are you? Amerikanen daarentegen zijn geneigd how are you wel letterlijk op te vatten. In het bovenstaande gesprekje volgt de Brit John uit Londen beleefdheidshalve maar de Amerikaan Mark uit New York in diens taalgebruik..

Oefening bewerken

Werk twee aan twee. Stel je eerst in het Engels aan elkaar voor onder je eigen naam. Vraag de ander hoe het met hem of haar gaat en vertel aan elkaar waar je vandaan komt.

Zie ook bewerken

<Inhoudsopgave - Les 1 - Les 2>

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.