Kunstgeschiedenis/Hedendaagse kunst

De term hedendaagse kunst wordt losjes gebruikt om te verwijzen naar kunst van vandaag en van het relatief recente verleden, van een vernieuwende of avant-gardistische aard.

INLEIDING
KUNSTHISTORISCH ONDERZOEK
PERIODEN
1. Prehistorie
2. Oudheid

3. Middeleeuwen
4. Renaissance en barok

5. Negentiende eeuw

6. Twintigste eeuw

7. Hedendaagse kunst

8. Toegepaste kunst
9. Islamitische kunst


10. Lexicon

'De kunst van vandaag' omvat kunstwerken die zijn geproduceerd tijdens de late 20e en vroege 21e eeuw. De benaming verwijst in het algemeen naar kunst die tot op de dag van vandaag is geproduceerd na de kunstbeweging van het modernisme.

Hedendaagse kunst is als kunststijl moeilijk te omschrijven omdat ze zoveel variatie omvat. Sommigen stellen dat het doel ervan in wezen is om de aard van het kunstwerk zelf in vraag te stellen. Dit kan de beschouwer doen twijfelen aan wat kunst is: deze kunststijl is niet bijzonder uniform, en het kan een grotere uitdaging zijn dan bij andere kunstvormen om haar precies te beschrijven. Bovendien zijn er verschillende belangrijke redenen waarom hedendaagse kunst belangrijk is voor de samenleving. Niet alleen is het bijvoorbeeld een middel om zich uit te drukken, maar vaak ook een manier om sociaal en cultureel commentaar te geven.

Banksy: "Well Hung Lover", 2006
Keith Haring, 'Tuttomondo'

Bij het beschouwen van hedendaagse kunst kan het moeilijk zijn om een ​​gemeenschappelijke stijl te definiëren of te beschrijven. Hedendaagse kunstenaars benaderen hun werk bijvoorbeeld op verschillende manieren. Ze maken gebruik van een breed scala aan mediums en materialen om een ​​brede waaier aan concepten, thema's en onderwerpen over te brengen.

Terwijl kunstenaars uit het verleden vaak werden beïnvloed door religie, mythologie en de eisen van hun betalende beschermheren, genieten hedendaagse kunstenaars veel meer vrijheid om te worden geïnspireerd door eigen interesses. Vaak weerspiegelt het werk de eigen cultuur, het huidige politieke klimaat en populaire trends. Omdat hedendaagse kunstenaars veel reizen en zich bewust zijn van wat zich in de wereld afspeelt, wordt hun kunst mondialer en diverser in thematiek.

In tegenstelling tot andere kunststromingen, heeft hedendaagse kunst geen eenduidig ​​doel. In plaats daarvan toont zij vele facetten. Hedendaagse kunstwerken zijn vaak een afspiegeling van de individuele kunstenaars en weerspiegelen dus een grote diversiteit aan perspectieven. Dit maakt hedendaagse kunst tot een complex onderzoek van het huidige leven. Gemeenschappelijke thema's die kunnen worden onderzocht zijn onder meer: ​​identiteit, het lichaam, technologie, globalisering, migratie, samenleving, cultuur, herinnering, het verstrijken van de tijd en artistieke kritiek op sociaal-politieke instellingen.

Het onderscheid met de voorafgaande periode van 'moderne kunst' (modernisme/postmodernisme,...) is vrij kunstmatig. Niet alleen blijven kunstenaars experimenteren met nieuwe stijlen, technieken en materialen, maar is er ook sprake van continuïteit. Zo blijven kunstenaars verder '20e-eeuwse' kunststijlen exploreren als popart, op-art en abstracte kunst die ontstonden voor 1970.

Overzicht

• Popart (vanaf de jaren 1960) • Word art (1960-) • Conceptualisme (1960-) • Performance (1960-) • Fluxus (1960-) • Installatie (1960-) • Video-installaties (1960-) • Minimalisme (1960-) • Fotorealisme (hyperrealisme) (jaren 1960, 1970) • Land art (1960 - 1970 -) • Hedendaagse fotografie (1960-) • Arte povera (1966-1971) • Supports-Surfaces (1966-72) • Hedendaags realisme • Post-minimalisme (vanaf 1971) • Feministische kunst (1970s) • New Subjectivity (1970-) • London School (1970-) • Graffiti (1970-) • Neo-expressionistische kunst (1980-) • Transavanguardia • Britart: jonge Britse kunstenaars (1980-) • Deconstructivistisch design (1985-2010) • Body art (jaren 1990) • Chinees cynisch realisme (1990-) • Neo-pop (late jaren 1980) • Stuckisme (vanaf 1999) • Nieuwe Leipzig School (2000-) • Projectiekunst (21e eeuw) • Computerkunst (21e eeuw)

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.