Leer jezelf ecologisch tuinieren/Canadese populier

Ecologisch tuinieren

Inleiding
De tuinkalender
Register
Wat zijn planten
Algemene begrippen
Sorteringslijsten
Grondbewerking
Plantkunde
Vermeerderen
Plantenfamilies
Geslachten
Soorten
Plantenziekten
Problemen
Het dierenleven
De moestuin
De kruidentuin
De boomgaard
De siertuin
De speeltuin
1 2 3 4 5 6

Klik op een foto voor een vergroting. Ander gewas? Zoek in het Register.

De canadapopulier is een kruising tussen Populus nigra en Populus deltoides. Deze is ontstaan in Frankrijk rond 1750. Hybriden van Populus ×canadensis met Populus nigra en die van Populus nigra met ondersoorten van Populus deltoides worden ook tot de Canadapopulier gerekend.


Alle families?
Familie: Wilgen (Salicaceae)
Geslacht: Populier
Soort: Populus × canadensis
Wortel: De boom heeft een krachtige, oppervlakkige en verspreide wortelgroei. Daarom mogen ze niet dicht bij huizen, fietspaden en leidingen geplant worden. De wortels kunnen door zachte muren en gaatjes in muren groeien. Ook wegen en leidingen kunnen opgedrukt worden door de wortel. Moderne muren en wegen bieden genoeg weerstand.
Stengel/Tak: De bast is glad en grijs tot grijsgroen en bij het ouder worden wordt de schors gegroefd en grijsbruin. De twijgen zijn rond tot hoekig en hebben ronde tot lijnvormige lenticellen.
Blad: De afwisselend geplaatste 9-14 cm grote, hartvormige tot iets ruitvormige bladeren met spitse top en met in jong stadium gewimperde rand hebben een ronde tot afgeplatte bladsteel. De bladsteel en hoofdnerven zijn lichtgroen tot rood gekleurd. De bovenkant van het blad is frisgroen en de onderkant licht- tot grijsgroen. Bij het uitlopen rond half april is het blad lichtgroen tot bronskleurig roodbruin.
Vrucht: De vrouwelijke katjes blijven na de bestuiving tot in mei en juni hangen. Dan springt de doosvrucht open en komt het 3 × 1 mm grote zaad vrij. Het is omgeven door donzig pluis en voert ver op de wind mee. Sommige bomen produceren zoveel pluis dat het lijkt of het sneeuwt. Mensen kunnen voor dit pluis allergisch zijn. Daarom bestaan de meeste rassen uit alleen maar mannelijke bomen. Lang niet alle pluis bevat een zaadje. Een boom wordt vruchtdragend na circa vijftien jaar.
Hoogte/Lengte:
Meer van dezelfde hoogte?
± 3000 cm.
Lokken: Deze plant lokt en/of is vatbaar voor Bij de Canadese populier is de weerstand tegen de populierenroest Melampsora larici-populina afhankelijk van het ras en varieert van slecht tot goed. De weerstand tegen bladvlekkenziekte (Marssonina brunnea), waarbij op de bladeren olijfgroene of bruinzwarte vlekken ontstaan, is afhankelijk van het ras en varieert van matig tot zeer goed. De weerstand tegen bacteriekanker (Xanthomonas populi) is ook afhankelijk van het ras en varieert van voldoende tot zeer goed.
Gebruik: De Canadapopulier is matig bestand tegen wind en wordt veel gebruikt bij aanplant van bos, maar ook rijbeplantingen langs wegen komen voor. De Canadese populier is in Noord-Brabant, waar deze in de omgeving van Schijndel in grote hoeveelheden is aangeplant voor onder meer de klompenindustrie, ook bekend onder de dialectische aanduiding 'Kanidas. In België treft men hem ook aan in productiebossen, het hout wordt vaak gebruikt voor de productie van lucifers. In Vlaams-Brabant worden deze populieren vaak 'Canada's' genoemd. Het Brugse begijnhof is met canadapopulieren beplant. Door zijn snelle groei levert de Canadapopulier op korte tijd veel winst op.
FAQ: Vragen en/of antwoorden over de Canadese populier?
Maan(d) Werk KK KT LT VW ZD PA RA
11 Zie vermeerderwijze.
De Canadese populier wordt vegetatief vermeerderd door winterstek.
Wikipedia
Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Populus × canadensis op Wikimedia Commons
Wikipedia
Wikipedia heeft een encyclopedisch artikel over Canadese populier


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.