Westerse astrologie/Astrologie van relaties

Synastrie is een tak van de astrologie die relaties en de compatibiliteit van die relaties onderzoekt door de horoscopen van de partners te vergelijken. Vaak wordt bij de analyse ook een 'samengestelde horoscoop' opgesteld. Deze relatiehoroscoop is een kaart van het hemelgewelf waarin de planeten en andere belangrijke elementen uit de beide horoscopen worden ingetekend. Op een populair niveau wordt hiermee ook de zonneteken-astrologie bedoeld waarbij de compatibiliteit van de tekens onderling wordt beschreven.

Astrologie

Methode

bewerken

Uit de posities van planeten en belangrijke punten zoals de Ascendanten van de partners, maakt de astroloog dan gevolgtrekkingen volgens de regels van de relatiehoroscoop. Daarbij geldt bijvoorbeeld net zoals in andere horoscoopinterpretaties dat sextielen, conjuncties en driehoeken als gunstige aspecten (verbindingen) worden beschouwd:

  • sextiel: 60 graden verbinding tussen twee punten, gemeten langs de ecliptica (voorgesteld door het horoscoopwiel)
  • driehoek: 120 graden
  • conjunctie: 0 graden. De twee punten liggen vanuit de aarde gezien op korte afstand van elkaar of staan op dezelfde positie

Maakt bij een relatiehoroscoop de Mars van de man bijvoorbeeld een driehoek met de Venus van de vrouw, dan wordt dit als een uitermate gunstig 'liefdesaspect' beschouwd. Staan ze vierkant op elkaar (90 graden), dan is dit een indicatie dat de relatie tumultueus en moeilijk zal verlopen.
Een zeer sterke indicatie voor een diepe en intuïtieve relatie is de conjunctie Venus (van de ene partner) - Mars (van de andere partner) evenals de conjunctie Zon - Maan.

Behalve de aspecten bekijkt de synastrie-astroloog onder meer ook welke planeten in welke huizen vallen, en welke huizen in de relatie benadrukt zullen worden. Zo zou een benadrukt 7de huis (volgens de astrologische methode) kunnen wijzen op een wederzijds liefdevolle relatie, terwijl wanneer veel planeten van de vrouw in het tiende huis (aanzien, carrière) van de man 'vallen', dit erop kan wijzen dat de vrouw een sterke invloed zal uitoefenen op de status van de man.

Een indicatie voor het type vrouw dat een man zoekt, is Maan en Venus in zijn eigen geboortehoroscoop. Van haar kant zal bij een vrouw Mars en Zon een aanwijzing geven voor het type man waar ze naar op zoek is. Bijvoorbeeld:

  • Maan en Venus bij de man in de aardetekens Maagd en Stier: de man wil een zorgzame, nuchtere, moederlijke vrouw.
  • Maan en Venus bij de man in de vuurtekens Ram en Boogschutter: de man wenst een vrouw die actief en ondernemend is.
  • Zon en Mars bij de vrouw in Waterman: zij wil iemand die logisch, mentaal sterk, communicatief en bijzonder is.
  • Zon en Mars bij de vrouw in Vissen: zij zoekt een diepgevoelige, ontvankelijke man, een idealist die niet onmiddellijk te doorgronden is.

Sommige astrologen betrekken in de analyse nog andere elementen, zoals het vijfde en zevende huis, en de huisheren zoals bekend uit de uurhoekastrologie.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.