Westerse astrologie/Bronvermelding en literatuur

De volgende bronnen werden geraadpleegd voor dit boek:

Astrologie
Primaire en secundaire bronnen
 • "William Lilly, Christian astrology", (1647) - Uitg. Astrology Classics 2004
  • Book 1: An Introduction to Astrology
  • Book 2: The Resolution of all manners of Questions and Demands
  • Book 3: An Easie and Plaine Method How to Judge Upon Nativities
 • "Tetrabiblos" van Claudius Ptolemaeus, in Engelse vertaling
 • "The Combination of Stellar Influences", Reinhold Ebertin - Uitg. American Federation of Astrologers, 2000
 • "Het Astrologisch Argument", Jan Gerhard Toonder en John Anthony West, - Uitg. Schors Amsterdam, 1981
 • "Mundane Astrology", Baigent, Campion &Harvey, - Uitg. The Aquarian Press, 1984
 • "Written in the Stars", Michel Gauquelin, - Uitg. The Aquarian Press, 1988
 • "Problem Solving by Horary Astrology", Marc Edmund Jones, - Uitg. David Mc Kay, 1946
 • "Archetypen", Carl Gustav Jung, - Uitg. Servire, Katwijk, 1981
 • "Uurhoekastrologie", Derek Appleby - (Servire 1985)
 • "Handboek voor uurhoekastrologie" (Schors bv) Karen Hamaker-Zondag: en andere boeken van KH over huizen, planeten, kruizen, enz.
 • "Rising signs, The astrological guide tot the image we project", Sasha Fenton - The Aquarian Press

Voor psychologische astrologie:

 • C.G. Jung: Verzameld Werk, 10 delen - Uitgeverij Lemniscaat, Rotterdam
 • C.G. Jung: De mens en zijn symbolen, Uitgeverij Lemniscaat Rotterdam
 • C.G. Jung: Archetypen - Uitgeverij Servire Katwijk
 • Arthur Dione:Jungian Birth charts - Aquarian astrology
 • Ellynor Barz:Goden en planeten - Uitgeverij Kosmos, Utrecht/Antwerpen
Voor de geschiedenis van de astrologie
 • Kocku Von Stuckrad: Geschichte der Astrologie - Verlag C.H. Beck (2003)
Tertiaire bronnen
 • Encyclopaedia Britannica 15th edition
 • Encyclopaedia Britannica 11th edition
Verdere literatuur
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.