Westerse astrologie/De hoeken

Het beginpunt van een huis heet in de astrologie een 'cusp'. Van de 12 cuspen zijn er 4 heel belangrijk en krijgen ook meer gewicht bij de interpretatie van de horoscoop. Statistisch onderzoek van de Franse psycholoog Michel Gauquelin in de jaren vijftig van de vorige eeuw leek de claims die astrologen maken over de aard van sommige planeten te bevestigen. Planeten op korte afstand geplaatst van de cuspen van de hoekhuizen leken sterker te 'werken'. Die 'speciale' cuspen worden ook 'hoeken' genoemd, omdat ze het begin markeren van de hoekhuizen.

Astrologie
Een horoscooptekening
Links zie je As of de Ascendant, de cusp van het eerste huis, daartegenover ligt Des , cusp 7 of de descendant
Boven in het wiel zie je MC of Midhemel, daar tegeoover, onderaan, ligt IC of cusp 4 waar het 4e huis begint

De 4 hoeken van de horoscoop zijn:

  • Ascendant (AS of ASC) of begin van het 1ste huis en bij uitbreiding ook het rijzende teken, dus het teken dat op het tijdstip van geboorte aan de oostelijke horizon staat.
  • Descendant (DES of DESC) of begin van het 7de huis: de Descendant is het ondergaande teken, het teken tegenover de Ascendant.
  • Medium Coeli (MC) of begin van het 10de huis: de Midhemel of Medium Coeli is het hoogste punt van de horoscoop, overeenkomend met het zuiden, en de plaats waar de zon zich die dag op zijn hoogste punt bevindt (culmineert).
  • Imum Coeli (IC) of begin van het 4de huis: is het laagste punt van de horoscoop, overeenkomend met het noorden.

Van deze 4 hoeken is de Ascendant het meest persoonlijke.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.