Westerse astrologie/Esoterische astrologie

Esoterische astrologie ontstond in de 20e eeuw en wordt als de astrologie van de ziel beschreven. De uiterlijke (exoterische) astrologie houdt zich bezig met de persoonlijkheid. De esoterische astrologie, ook karmische astrologie genoemd, houdt zich als innerlijke astrologie bezig met de ziel. Esoterie leert dat er behalve het fysieke lichaam ook een etherisch lichaam bestaat. Dit individuele etherisch lichaam is volgens esoterische leerstellingen niet apart of geïsoleerd, maar maakt integraal deel uit van wat we de menselijke soort kunnen noemen, die op zijn beurt weer deel uitmaakt van het grotere planetaire esoterisch lichaam. Alles samen vormen zij het etherisch lichaam van het zonnestelsel. Welke zijn in de geboortehoroscoop nu de belangrijkste karmische indicators, die je vertellen wat je in dit leven moet trachten te bereiken?

Astrologie

Theosofische achtergrond

bewerken

Het geheel van kennis dat bekendstaat als esoterische astrologie is afkomstig uit de theosofische traditie en de leer zoals ze zou zijn gedicteerd ('gechanneld') aan Alice A. Bailey (1880-1949) door de Tibetaanse meester Djwhal Khul. Het derde deel van haar A Treatise on the Seven Rays gaf ze de titel Esoteric astrology. Door volgelingen van Bailey wordt het dus gezien als een onderdeel van haar volledige leer, waarin ze behalve esoterische astrologie ook de zeven stralen van de schepping, esoterische psychologie en geneeskracht behandelt. Er zijn echter ook hedendaagse astrologen die geen volgelingen van haar zijn en toch een vorm van esoterische astrologie beoefenen.

Over de benaming

bewerken

Esoterische astrologie blijft een wat vreemde benaming. Immers: astrologie maakt samen met alchemie en magie deel uit van de drie hoofdstromingen van de westerse esoterie en is dus steeds "esoterisch". Door esoterici wordt zij als een van de drie traditionele wetenschappen beschouwd. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan de benaming karmische astrologie, die ook preciezer weergeeft wat haar hoofdonderwerp is: de ziel.

Hoofdonderwerp van de karmische/esoterische astrologie

bewerken

Traditionele astrologie focust zich op de problemen en het potentieel van de persoonlijkheid. De analyse van een horoscoop vanuit esoterisch perspectief richt zich daarentegen op het doel van de ziel, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. In de esoterische astrologie speelt vooral je Zon in de horoscoop een belangrijke rol in je leven. Je sterrenbeeld symboliseert de energie waarmee je ziel incarneerde in dit leven, en geeft meer dan andere factoren in je horoscoop aanwijzingen hoe je dit leven zou dienen te leiden.

Belangrijkste karmische indicators

bewerken

De astrologische symbolen van de planeten

bewerken

Karmische astrologen maken een analyse van de geboortehoroscoop waarin ze vooral de positie en aspecten van de Zon, de Ascendant, de Maan en de Maansknopen betrekken. Deze aanwijzingen worden in combinatie met elkaar bekeken, en het beeld dat daaruit naar voren komt is je karmische doel.

De Zon en je ziel

bewerken

De Zon in de horoscoop is als een gids die de ziel de weg wijst naar de vervulling van haar doel op aarde tijdens dit bestaan. In esoterische astrologie 'ben' je geen Ram of Weegschaal, maar ben je hier om te leren een waardige Ram of Weegschaal te worden. Het is je karma.

Voorbeelden
 • Zon in Ram: je taak is het om anderen te inspireren, leiding te geven, een voorbeeld te zijn.
 • Zon in Schorpioen: je ziel heeft zich voor dit leven de moeilijke opdracht gegeven om te transformeren door alle egoïsme te overwinnen en je leren op te offeren voor anderen. Je unieke persoonlijkheid dien je verder te verfijnen.
 • Zon in Waterman: het is je taak in dit leven om de mensheid te dienen, en je persoonlijke energieën in te zetten voor humanitaire doelen die je eigenbelang overstijgen.

De Ascendant en je ziel

bewerken

In de traditionele astrologie symboliseert de Ascendant (het rijzend teken) in iemands horoscoop zijn fysieke verschijning en de wijze waarop hij of zij overkomt. In de esoterische astrologie staat de Ascendant voor de manier waarop iemand op aarde het doel van zijn ziel tracht te verwezenlijken. Het is de 'deur' waardoorheen je innerlijke wezen contact kan maken met de buitenwereld. Nog anders verwoord: de manier die de ziel heeft uitgekozen toen zij incarneerde in het nieuwe leven

In esoterische astrologie staat het rijzende teken (het teken dat tijdens je geboorte aan de oostelijke horizon stond) symbolisch voor het doel van de ziel en het pad naar de toekomst. Kijk naar de kwaliteiten van dit teken als een indicator van nieuwe kwaliteiten die je zou moeten ontwikkelen in je leven.

Voorbeeld
 • Ascendant in Maagd: de manier waarop je je karmisch doel (zoals aangegeven door de Zon en de Noordelijke Maansknoop) uit, is de Maagd-manier: dienstbaarheid aan anderen, precies werk enz. Staat je Zon bijvoorbeeld in Waterman (zie hoger) dan zul je je opdracht om de mensheid te dienen invullen door kleinere, detaillistische taken op je te nemen in het belang van het grotere doel.

De Maansknopen: toekomst en verleden van je ziel

bewerken

De Noordelijke en de Zuidelijke Maansknoop staan recht tegenover elkaar in de horoscoop (hoek van 180 graden). Het zijn kruispunten van de baan van de Zon en de Maan die in de horoscoop in verband worden gebracht met karma en vorige levens. De Noordelijke Maansknoop wijst het pad naar een hoger niveau van bewustzijn, terwijl de Zuidelijke Maansknoop symbool staat voor voorbije levens en de kwaliteiten die je ziel daaruit meebracht.

Voorbeeld
 • Iemand met zijn Noordelijke Maansknoop in Ram zal in dit leven moeten leren om meer voor zichzelf op te komen en besluitvaardiger te zijn. Zijn Zuidelijke Maansknoop staat in Weegschaal en duidt 'talenten' en gewoonten aan die uit vorige levens stammen. Met Weegschaal zal deze persoon van nature een goede diplomaat zijn, maar mogelijk wat te onzeker zijn om de leiding te nemen en beslissingen door te drukken.

De Maan: wat houdt je tegen?

bewerken

De Maan wordt in de esoterische astrologie ook omschreven als 'de gevangenis van de Ziel'. Zij staat symbool voor een kracht uit het verleden die je beperkt, en die het fysieke lichaam beheerst. In de horoscoop onthult de Maan gewoontepatronen die je moet overwinnen om onbelemmerd te kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid.

Voorbeelden
 • Het moeilijkste voor een Maan in Ram is om de eerste, impulsieve reactie te beteugelen en een meer genuanceerde en objectieve respons te ontwikkelen op gebeurtenissen in zijn leven.
 • Maan in Maagd geeft aan dat de meeste groei van de ziel te verwachten is wanneer een persoon leert om niet zo veel kritiek op anderen te hebben. Deze kritiek is eigenlijk een onbewuste projectie van kritiek op zichzelf.

Retrograde planeten

bewerken

Retrograde planeten zijn planeten die vanuit de aarde gezien soms schijnbaar 'teruglopen' langs de ecliptica (de strook aan de hemelbol met de sterrenbeelden waardoor de Zon passeert). Vooral bij de persoonlijke planeten Mercurius, Venus en Mars kan dit invloed hebben op je leven en je in je groei belemmeren. Volgens karmische astrologen als Martin Schulman (in Karmic Astrology: Retrogrades & Reincarnation, Vol. II) wijzen retrograde planeten in je horoscoop op problemen die zijn 'meegebracht" uit vorige levens, en die zouden moeten opgelost worden.

Voorbeelden
 1. Een retrograde Mercurius wijst op een geest die innerlijk, op het onbewuste, is gericht in plaats van op het bewuste en op een neiging om zich te blijven bezighouden met gebeurtenissen uit het verleden.
 2. Venus retrograde heeft het moeilijk om zijn liefde en gevoelens te uiten in relaties.
 3. Mars retrograde keert zijn energie naar binnen en remt eveneens zijn eigen groei af.

In de horoscoop worden retrograde lopende planeten aangegeven met een 'R' (van retrograde) die bij het symbool van de planeet wordt geplaatst.

Zelf duiden, hoe pak je het aan?

bewerken

Een goede manier is volgens esoterische astrologen om eerst te mediteren over je sterrenbeeld als indicatie voor het doel dat je ziel zich in dit leven heeft gesteld. Lees gewoon wat over je sterrenbeeld wordt gezegd, en laat dit tot je doordringen. Hou in je achterhoofd dat je, zeker als je jong bent, meer 'je Maan bent' dan je Zon, tenzij je in dit leven al spiritueel en geestelijk veel progressie hebt gemaakt. Die progressie komt er niet vanzelf, en gaat vaak gepaard met ingrijpende ervaringen die je leven overhoop gooien en je een andere weg opsturen.

De twee pijlers van de esoterische astrologie

bewerken

Esoterische astrologie steunt op twee pijlers: karma en het daarmee verbonden geloof in reïncarnatie, die beide stammen uit het hindoeïsme en het boeddhisme:

 1. karma: het idee dat elke daad in je leven gevolgen heeft voor later.
 2. reïncarnatie: de opvatting dat je ziel vele levens doorloopt om de noodzakelijke lessen te leren.

De Zon in je horoscoop geeft bij esoterische horoscoopduiding de duidelijkste aanwijzing voor die te leren lessen, de Maan zegt wat je tegenhoudt, de Ascendant op welke manier je het in dit leven het beste aanpakt, en de Maansknopen geven je informatie over voorbije levens en over de toekomst. Aanvullende informatie vind je bij de retrograde planeten

Ook psychologisch duiden is mogelijk

bewerken

Wil je je geboortehoroscoop duiden volgens de nog jonge traditie van de esoterische astrologie, dan is het echter niet noodzakelijk dat je zelf gelooft in het bestaan van een ziel, in karma of in reïncarnatie. Je kunt wat je te weten komt evengoed opvatten als psychologische adviezen voor je leven. Zelfs als je het als een spel opvat (wat veel mensen doen die hun horoscopen raadplegen), dan kan het een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van je persoonlijkheid.

Je horoscoop met Zon, Ascendant, Maan en Maansknopen gratis laten berekenen

bewerken

Waarschijnlijk ken je de positie van je geboortezon (je sterrenbeeld) wel, maar niet waar je Maan, je Ascendant en je Maansknopen stonden ten tijde van je geboorte. Dat kun je echter online gratis laten berekenen, bijvoorbeeld op para-astro. Wat je nodig hebt, is je geboortetijd in uren en minuten, en je geboorteplaats. Na de berekening krijg je op je scherm een lijstje met de gegevens te zien die je nodig hebt.

Literatuur over esoterische/karmische astrologie

bewerken
 • M. Schulman, Karmische Astrologie - 2009, Uitgeverij Schors. ISBN=9789063780142
 • Martin Schulman, The Ascendant: Your Karmic Doorway - 1997, Weiser Books. ISBN=978-0877285076
 • Alan Leo, Esoteric Astrology - 1993, Uitgeverij Inner Traditions Bear And Company. ISBN=9780892811816
 • Alan Leo, Symbolism and Astrology, an Introduction to Esoteric Astrology - 2012, Spastic Cat Press. ISBN=9781612038957
 • Linda Brady, Discovering Your Soul Mission: How to Use Karmic Astrology to Create the Life You Want - 1998. Three Rivers Press. ISBN=978-0609803608

Bronnen

bewerken

Andere geraadpleegde literatuur:

 • Candy Hillenbrand, Esoteric Astrology: The Journey of the Soul bezocht op 7 december 2016
 • Jean-Luc Bozzoli, Esoteric Astrology- An Introduction bezocht op 7 december 2016
 • Nancy B. Detweiler, Esoteric Astrology bezocht op 7 december 2016
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.