Westerse astrologie/Zonnetekenastrologie

Zonnetekenastrologie, ook popastrologie genoemd, is de populaire vorm van astrologie zoals die in kranten en tijdschriften verschijnt. Het gaat hier om een sterk vereenvoudigd systeem van astrologie dat alleen gebruikmaakt van de positie van de Zon tijdens de geboorte. Het teken van de dierenriem waaronder iemand geboren is volgens zijn horoscoop wordt dan zijn sterrenbeeld of zonneteken genoemd. Omdat er slechts 12 dierenriemtekens gebruikt worden in de westerse astrologie, beperkt deze typologie zich tot 12 verschillende persoonlijkheden.

Astrologie

Een verfijning van dit systeem zijn de decanaten, waarbij elk teken wordt opgedeeld in drie partjes van tien graden (en tien dagen), met elk een eigen heerser. Dit levert een dierenriem op met 36 verschillende persoonlijkheidstypen.[1]

Immens verschil met klassieke astrologie

bewerken

De geldigheid van dit type astrologie wordt zelfs onder astrologen sterk betwist. Het verschil met de traditionele (middeleeuwse) astrologie is immers erg groot. In de popastrologie wordt geen rekening gehouden met de plaatsing van de Maan en planeten in de horoscoop, noch met aspecten die de planeten en bijzondere punten als Ascendant onderling maken. Evenmin wordt van huizen in de astrologie gebruikgemaakt. Bij een analyse worden dan ook veel minder variabelen gebruikt waardoor de duiding alleen een vrij grof en op veel mensen toepasselijk beeld kan opleveren. Daar komt dan nog bij dat de rubriek 'horoscoop' in een krant, tijdschrift of op de televisie vaak wordt overgelaten aan iemand die zelf geen astroloog is en lukrake voorspellingen doet die niet gebaseerd zijn op astrologische regels.

De zonnetekens

bewerken

Als iemand naar je 'zonneteken' of 'sterrenbeeld' vraagt, heeft dat in de astrologie dus betrekking op de plaats van de Zon tijdens je geboorte. De westerse astrologie gebruikt bij de duiding van gebeurtenissen twaalf 'partjes' van de baan die de zon in de loop van het jaar schijnbaar langs de hemel maakt. Die partjes zijn de zonnetekens of kortweg: de tekens, te beginnen vanaf Ram bij het lentepunt. 'Sterrenbeelden' zijn eigenlijk de astronomische constellaties aan de hemel, en die komen niet meer overeen met de 12 sectoren die de astrologie gebruikt. Sommige astrologen (popastrologen) maken zelfs uitsluitend gebruik van deze zonnepositie, zoals 'Zon in Ram of 'Zon in Weegschaal' om hiermee een horoscoop te maken. Deze astrologierubriekjes die in tijdschriften verschijnen werken dus met een bijzonder gereduceerde astrologische methode en hebben eigenlijk nog weinig te maken met de complexiteit van de ware astrologie.

Ram (Aries)

bewerken

Zoals bij alle tekens van de dierenriem, schrijft de astrologie ook bepaalde kenmerken toe aan mensen die onder het teken Ram geboren zijn. Die kenmerken worden bepaald door:

 1. een driedeling van de 12 tekens: er zijn 4 hoofdtekens[2], 4 vaste tekens[3] en 4 beweeglijke tekens[4]
 2. een vierdeling van de 12 tekens: er zijn 3 aardetekens[5], 3 luchttekens[6], 3 vuurtekens[7] en 3 watertekens[8]
 3. en een tweedeling van de 12 tekens: er zijn 6 positief mannelijke[9], en 6 negatief vrouwelijke[10] tekens [11]

Voor het teken Ram levert dit het volgende op:

 1. Hoofdteken: kordate, rechtlijnige, dynamische aanpak.
 2. Vuurteken: 'Cholerisch' temperament
 3. Positief: yangprincipe: mannelijk, actief, extravert, zelfexpressie, dominantie, op de wereld gericht

wat een totaalbeeld oplevert van daadkracht, energie, individualiteit e.d., met de nadelen die er aan zijn verbonden.

Enkele kenmerken die in de popastrologie doorgaans met Ram worden geassocieerd, en die uit deze 3 kwaliteiten kunnen worden afgeleid, zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, moed, ongeduld, impulsiviteit, egocentrisch, enthousiasme, initiatief nemend, leiderschap, geprikkeldheid, ongekunsteldheid, energiek.

Stier (Taurus)

bewerken

Stier is een negatief, introvert en vast aardeteken, met Venus als heerser. De combinatie van deze elementen levert volgende algemene eigenschappen op die doorgaans aan het teken worden toegekend: standvastig, volhardend, koppig, aards, sensueel, praktisch, conservatief, vaak artistiek en muzikaal, traag, geduldig, stabiel, zoekt financiële en emotionele zekerheid, pleziermaken, niet erg dynamisch, maar eens op gang niet te stuiten, eten, drinken, genieten, betrouwbaar, lichamelijke kracht en taaiheid. Voorbeelden van beroepen: kunstenaar, tuinier, veehouder, landbouwer, belegger, decoratie, kleding, horeca, entertainment,...

Deze 'eigenschappen' zouden eigenlijk moeten afgewogen worden aan de rest van de horoscoop. Staan er bijvoorbeeld behalve de Zon geen planeten in Stier dan zullen deze kenmerken zich -volgens de astrologische principes- niet erg manifesteren. Vandaar het gevaar en de oppervlakkigheid van popastrologie, die geen rekening houdt met andere sterke factoren uit de horoscoop. Hetzelfde geldt voor de hierna besproken tekens.

Tweelingen (Gemini)

bewerken

Tweelingen is een positief, extravert en beweeglijk luchtteken, met Mercurius als heerser en geassocieerd met het 3e huis van de horoscoop. De combinatie van deze elementen levert volgende algemene eigenschappen op die doorgaans aan het teken worden toegekend: communicatieve vaardigheden, wisselvallige gedachtewereld, niet erg standvastig, wispelturig, neiging tot te snel handelen, ongeduld, zich goed kunnen aanpassen, eerder rationeel dan emotioneel ingesteld, positieve basishouding, extravert, gezellig, sociaal, geestig, nieuwsgierig, nood aan afwisseling, snel verveeld, wat oppervlakkig, veel hobby's en bezigheden die snel verlaten worden voor iets anders, goede bemiddelaar, beroepen als schrijver, leraar, diplomaat, advocaat, danser.

Kreeft (Cancer)

bewerken

Kreeft is een negatief, introvert waterteken (hoofdteken van de watertekens), met Maan als heerser en geassocieerd met het 4e huis. De combinatie van deze elementen levert volgende algemene eigenschappen op die doorgaans door de popastrologie aan het teken worden toegekend: Hardnekkig, vasthoudend, vindingrijk, loyaal, intuïtief, conservatief, liefdevol, emotionele kracht, rijke gevoelens, beschermend, voorzichtig, doelbewust, romantisch, fantasierijk, gericht op familie, veiligheid, huiselijk, ouderlijke instincten, ontvankelijk, trouw, warm, sympathiek, patriottisch, sentimenteel, zorgzaam, eerlijk, aardig, spaarzaam, eenvoudig, humeurig, vasthoudend, manipulerend via emotie indien negatief

Leeuw (Leo)

bewerken

De popastrologie of 'zonnetekenastrologie' schrijft doorgaans een aantal kenmerken toe aan mensen met Zon in Leeuw, gebaseerd op de volgende hoedanigheden van het teken Leeuw:

 • vuurteken: cholerisch temperament, energie, dynamisme, enthousiasme, leiderschap, ...
 • vast teken: stabiliteit, status quo, volhardend, loyaal, ...
 • polariteit: positief, extravert
 • Zon als heerser: zelfvertrouwen, leiderschap, moed, vitaliteit, charisma, ego...
 • associatie met het 5e astrologisch huis: plezier, creativiteit, kinderen, ...

Daaruit worden vaak kenmerken afgeleid als creatief, dramatisch, hartstochtelijk, van aandacht en luxe houden, nobel, charismatisch, beschermend, royaal, trouw, bazig, dogmatisch enz.

Maagd (Virgo)

bewerken

Zoals bij alle tekens van de dierenriem, schrijft de astrologie ook bepaalde kenmerken toe aan mensen die onder het teken Maagd geboren zijn. Die kenmerken worden bepaald door:

 1. een driedeling van de 12 tekens: er zijn 4 hoofdtekens[12], 4 vaste tekens[13] en 4 beweeglijke tekens[14]
 2. een vierdeling van de 12 tekens: er zijn 3 aardetekens[15], 3 luchttekens[16], 3 vuurtekens[17] en 3 watertekens[18]
 3. en een tweedeling van de 12 tekens: er zijn 6 positief mannelijke[19], en 6 negatief vrouwelijke[20] tekens [21]

Voor het teken Maagd levert dit het volgende op:

 1. Aardeteken: 'Melancholisch ' temperament
 2. Beweeglijk teken: aanpassingsvermogen, richt zich afwisselend op zichzelf en op zijn omgeving
 3. Negatief: Yinprincipe: vrouwelijk, passief, introvert

De kenmerken die in de popastrologie doorgaans met Maagd worden geassocieerd zijn uit deze 3 kwaliteiten afgeleid: Analytisch, kritisch, veel inzicht, detaillistisch, nauwgezet, ordelijk, methodisch, praktisch, pragmatisch, mentaal, intelligent, verantwoordelijk, betrouwbaar, perfectionistisch, slim, geestig, nuchter, aards, zinnelijk, conservatief, conventioneel, inschikkelijk, goed gemanierd, hygiënisch, terughoudend, bescheiden, enz.

Weegschaal (Libra)

bewerken

Weegschaal behoort tot de 4 hoofdtekens en wordt verder geassocieerd met het element Lucht en de mannelijke, positieve tekens. De traditionele heerser van het teken is Venus. Op grond daarvan worden volgende kenmerken vaak afgeleid: evenwichtig, gericht op harmonie, diplomatisch, bereid tot het sluiten van compromissen, goed kunnen samenwerken, onpartijdig, sociaal, goedgehumeurd, aardig, artistiek, gericht op schoonheid en plezier, estheet, enz.

Schorpioen (Scorpio)

bewerken

Schorpioen is het achtste teken van de dierenriem, het behoort tot de vaste tekens en wordt geassocieerd met het element Water. het is een vrouwelijk, negatief, introvert teken. De traditionele heerser van het teken is Mars, en na de ontdekking van Pluto is deze er als heerser bijgekomen. Popastrologen schrijven doorgaans de volgende kenmerken toe aan mensen met Schorpioen als teken: intens, sterk, vastberaden, hardnekkig, intens emotioneel, teruggetrokken, geheimzinnig, diepgaand, passioneel, mens van uitersten, seksueel, loyaal, ambitieus, extreem, eigenzinnig, fanatiek, mysterieus, diep haatdragend, mogelijk vernielzuchtig.

Boogschutter (Sagittarius)

bewerken

De popastrologie of schrijft doorgaans een aantal kenmerken toe aan mensen met Zon in Boogschutter, gebaseerd op de volgende hoedanigheden van het teken Boogschutter:

 • vuurteken: energie, dynamisme, enthousiasme, leiderschap, ...
 • beweeglijk teken: aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, leergierigheid, bewegingsdrang, reizen, ...
 • polariteit: positief, extravert
 • Jupiter als heerser: geluk, eer, geloof, uitbundigheid, jovialiteit, genotzucht, optimisme, geestigheid, ...
 • associatie met het 9e astrologisch huis: reizen, hogere studies, ...

Steenbok (Capricorn)

bewerken

De popastrologie schrijft doorgaans een aantal kenmerken toe aan mensen met Zon in Steenbok, gebaseerd op de volgende hoedanigheden van het teken Steenbok:

 • aardeteken: praktisch, aards, stabiliteit, ...
 • hoofdteken: leiderschap, ambitie, initiator, ...
 • polariteit: negatief, introvert
 • heerser is Saturnus: ernst, hard werken, ambitie, ...

Vaak genoemde kenmerken, afgeleid uit deze hoedanigheden zijn: praktisch, ernstig, ambitieus, standvastig, gedisciplineerd, methodisch,georganiseerd, voorzichtig, betrouwbaar, kritisch enz.

Waterman (Aquarius)

bewerken

Waterman is het elfde teken van de dierenriem. Het behoort tot de 4 vaste tekens en wordt verder geassocieerd met het element Lucht (sanguinisch) en de mannelijke, positieve tekens. Traditioneel was de heerser van Waterman Saturnus maar Uranus is tegenwoordig ook zijn heerser. kenmerken die op basis hiervan worden toegeschreven aan dit teken zijn bijvoorbeeld scherpzinnigheid, originaliteit, fantasierijk, sociaal, vriendelijk, grillig, excentriek, gericht op absolute vrijheid, anti-autoritair, veel en vluchtige relaties, eerder koel, rationalistisch, enz.

Vissen (Pisces)

bewerken

Als laatste teken van de dierenriem wordt het geassocieerd met het element Water. Samen met Tweelingen, Maagd en Boogschutter is het een van de 4 'beweeglijke tekens'. Het is ook een vrouwelijk, negatief, introvert teken. De traditionele heerser van Vissen is Jupiter, en Neptunus is daar na zijn ontdekking als medeheerser bijgekomen. Popastrologen schrijven op basis hiervan doorgaans de volgende kenmerken toe aan mensen met Vissen als teken: beïnvloedbaar, meegaand, emotioneel, zachtaardig, goedgehumeurd, rustig in de omgang, aardig, sympathiek, niet echt praktisch, dromerig, intuïtief, fantasierijk, artistiek, naïef, spiritueel, escapistisch, opofferend, mystiek, religieus, enz.

Voetnoten

bewerken
 1. J. Grandgagnage - Decanaten: de 36 persoonlijkheidstypen van de dierenriem.
 2. Hoofdtekens: Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok
 3. Vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman
 4. Beweeglijke tekens: Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen
 5. Aardetekens: Stier, Maagd, Steenbok
 6. Luchttekens: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
 7. Vuurtekens: Ram, Leeuw, Boogschutter
 8. Watertekens: Kreeft, Schorpioen, Vissen
 9. Positief, mannelijk: Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter, Waterman
 10. Met 'vrouwelijke' of 'negatieve' wordt geen (negatief) waardeoordeel uitgesproken. Het gaat hier om een dynamische wisselwerking positief-negatief, te vergelijken met Yin en Yang uit de Chinese filosofie/astrologie
 11. Negatief, vrouwelijk: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok, Vissen
 12. Hoofdtekens: Ram, Kreeft, Weegschaal, Steenbok
 13. Vaste tekens: Stier, Leeuw, Schorpioen, Waterman
 14. Beweeglijke tekens: Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen
 15. Aardetekens: Stier, Maagd, Steenbok
 16. Luchttekens: Tweelingen, Weegschaal, Waterman
 17. Vuurtekens: Ram, Leeuw, Boogschutter
 18. Watertekens: Kreeft, Schorpioen, Vissen
 19. Positief, mannelijk: Ram, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Boogschutter, Waterman
 20. Met 'vrouwelijke' of 'negatieve' wordt geen (negatief) waardeoordeel uitgesproken. Het gaat hier om een dynamische wisselwerking positief-negatief, te vergelijken met Yin en Yang uit de Chinese filosofie/astrologie
 21. Negatief, vrouwelijk: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok, Vissen
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.