Amerikaanse literatuur/Walden

Amerikaanse literatuur

Walden (voluit: Walden; or, Life in the Woods) is een autobiografisch verslag van het experiment in eenvoudig leven en zelfvoorziening dat de Amerikaanse schrijver-filosoof Henry David Thoreau hield in een kleine hut aan de oever van Walden Pond, een meertje in Concord, Massachusetts. In het boek vormen transcendentalistische thema's de boventoon, waaronder een focus op individualisme, zelfredzaamheid en het zoeken naar waarheid en betekenis. Thoreau onderzoekt ook de rol van de natuur in het menselijk leven en pleit voor een diepe waardering en respect voor de natuurlijke wereld. Thoreau pleit vooral voor een eenvoudigere, meer weloverwogen manier van leven die in harmonie is met de natuur. Hij bekritiseert het materialisme en de conformiteit van de Amerikaanse samenleving en moedigt lezers aan om hun waarden en prioriteiten in twijfel te trekken. Thoreaus ideeën hebben een blijvende invloed gehad op het milieubewustzijn (ecologisme), burgerlijke ongehoorzaamheid en het nastreven van individuele vrijheid.

Replica van Thoreaus hut nabij Walden Pond.
Walden Pond

Walden wordt beschouwd als een klassieker uit de Amerikaanse literatuur en een belangrijk werk van het transcendentalisme, een filosofische beweging die de nadruk legt op individualisme, intuïtie en de spirituele verbinding tussen mens en natuur. Het boek is gestructureerd rond de veranderende seizoenen en de activiteiten die Thoreau onderneemt tijdens zijn tijd bij Walden Pond, zoals het planten en oogsten van gewassen, vissen en het observeren van dieren in het wild.

In de periode dat hij Walden scheef, weigerde Thoreau een leven te leiden zoals de gewone dorpelingen die met hun dagelijkse routines volgens hem te veel van hun vrijheid inleverden. Hij woonde er 2 jaar, 2 maanden en 2 dagen tussen 1845 en 1847. In het boek vraagt hij zich af wat een mens echt nodig heeft om te kunnen leven. Hij komt daarbij tot de conclusie dat veel dingen overbodig zijn en dat men best een sober leven kan leiden zonder luxe. Hij bracht 4 uur per dag door met wandelen in het bos en deed veel natuurobservaties die hij in zijn dagboeken noteerde. Hij teelde bonen en andere gewassen op een klein stukje grond en trok soms naar het dorp om daar met klussen als landmeter, timmerman en tuinier bij te verdienen. Walden, het boek dat Thoreau schreef naar aanleiding van zijn experiment, werd een unieke mix van natuurwaarneming, sociale kritiek en filosofische inzichten en is een boek dat nog steeds veel gelezen wordt.

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.