Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/B


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- B -
Bestuiving van een Sempervivum-bloem door een bij
B-lymfocyt - bacil - bacterie - bacteriofaag - ballaststof - balts - basaalmetabolisme - basenparing - bast - bastvat - bedektzadigen - beenmerg - beenweefsel - beperkende factor - bestrijdingsmiddel - bestuiving - bevolkingsdichtheid - bevolkingspiramide - bevruchting - bijnier - bijniermerg - bijnierschors - bijziendheid - bilirubine - binaire naamgeving - biologisch afbreekbaar - biologisch evenwicht - biologische bestrijding - biomassa - biotechnologie - biotisch - biotische factor - biotoop - blad - bladgroen - bladgroenkorrel - bladgroenkorrel - bladmoes - blastocoel - blastocyste - blastula - blinde vlek - bloedcapillair - bloedcel - bloeddruk - bloedgroep - bloedplaatje - bloedplasma - bloedserum - bloedvat - bodemerosie - boezem - boodschapper-RNA - broedzorg - broeikaseffect - bronchiolus - bronchus - bronst - bruto primaire productie - bufferwerking - buurbestuiving

B-lymfocytBewerken


Zie Wikipedia

bacilBewerken


Zie Wikipedia

bacterieBewerken

 
Structuur van een bacterie

De bacteriën of Bacteria (enkelvoud bacterium) vormen een domein van eencellige, soms in kolonies levende micro-organismen. Bacteriën zijn prokaryote organismen en hebben dus geen celkern.

De prokaryoten worden tegenwoordig opgedeeld in twee domeinen: de Bacteria (oorspronkelijk de Eubacteria) en de Archaea (oorspronkelijk de Archaebacteria).
Zie Wikipedia

bacteriofaagBewerken

Virus dat bacteriën infecteert en door zijn vermenigvuldiging deze doodt.
Zie Wikipedia

ballaststofBewerken


Zie Wikipedia

baltsBewerken


Zie Wikipedia

basaalmetabolismeBewerken


Zie Wikipedia

basenparingBewerken


Zie Wikipedia
basenpaar = twee nucleotiden die gelegen zijn op twee complementaire DNA-strengen, en die met elkaar verbonden zijn (door H-bruggen). Adenine en Thymine kunnen binden, en cytosine en guanine kunnen binden met elkaar.

bastBewerken


Zie Wikipedia

bastvatBewerken


Zie Wikipedia

bedektzadigenBewerken

Bedektzadigen of Angiospermae vormen de belangrijkste groep van landplanten. Zij hebben bloemen en zaden. In tegenstelling met de naaktzadigen worden de zaden omgeven of bedekt door een vrucht. (Magnoliidae en Magnoliophyta zijn verouderde namen voor Angiospermae.)

Zie Wikipedia


Afbeeldingen van Wikimedia Commons over BedektzadigenBewerken

beenmergBewerken


Zie Wikipedia

beenweefselBewerken


Zie Wikipedia

beperkende factorBewerken


Zie Wikipedia

bestrijdingsmiddelBewerken


Zie Wikipedia

bestuivingBewerken


Zie Wikipedia

bevolkingsdichtheidBewerken


Zie Wikipedia

bevolkingspiramideBewerken

br /> Zie Wikipedia

bevruchtingBewerken


Zie Wikipedia

bijnierBewerken

br /> Zie Wikipedia

bijniermergBewerken


Zie Wikipedia

bijnierschorsBewerken


Zie Wikipedia

bijziendheidBewerken


Zie Wikipedia

bilirubineBewerken


Zie Wikipedia

binaire naamgevingBewerken


Zie Wikipedia

biologisch afbreekbaarBewerken


Zie Wikipedia

biologisch evenwichtBewerken


Zie Wikipedia

biologische bestrijdingBewerken


Zie Wikipedia

biomassaBewerken


Zie Wikipedia

biotechnologieBewerken


Zie Wikipedia

biotischBewerken


Zie Wikipedia

biotische factorBewerken


Zie Wikipedia

biotoopBewerken


Zie Wikipedia

bladBewerken


Zie Wikipedia

bladgroenBewerken


Zie Wikipedia

bladgroenkorrelBewerken

 
Chloroplast of bladgroenkorrel


Zie Wikipedia

bladmoesBewerken


Zie Wikipedia

blastocoelBewerken


Zie Wikipedia

blastocysteBewerken


Zie Wikipedia

blastulaBewerken


Zie Wikipedia

blinde vlekBewerken


Zie Wikipedia

bloedcapillairBewerken


Zie Wikipedia

bloedcelBewerken


Zie Wikipedia

bloeddrukBewerken


Zie Wikipedia

bloedgroepBewerken


Zie Wikipedia

bloedplaatjeBewerken


Zie Wikipedia

bloedplasmaBewerken


Zie Wikipedia

bloedserumBewerken


Zie Wikipedia

bloedvatBewerken


Zie Wikipedia

bodemerosieBewerken


Zie Wikipedia

boezemBewerken


Zie Wikipedia

boodschapper-RNABewerken


Zie Wikipedia

broedzorgBewerken


Zie Wikipedia

broeikaseffectBewerken


Zie Wikipedia

bronchiolusBewerken

Zie luchtpijptak/luchtpijpvertakking
Zie Wikipedia

bronchusBewerken

Zie luchtpijptak/luchtpijpvertakking
Zie Wikipedia

bronstBewerken


Zie Wikipedia

bruto primaire productieBewerken


Zie Wikipedia

bufferwerkingBewerken


Zie Wikipedia

buurbestuivingBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.