Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/V


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- V -
Virus Infuenza H1N1

vaatbundel - vaccin - vaccinatie - vacuole - vagina - varen - variabiliteit - variatie - vasopressine - vat - vegetatiegordel - vegetatieve kern - vegetatieve vermeerdering - vene - ventrikel - venule - veredelen - vermesting - veroudering - verspreidingsgebied - vertebraat - vertering - verteringsenzym - vervuiling - verwantenselectie - verwantschap - verzadigd vet - verzadigd vetzuur - verzamelbuisje - verziendheid - verzoeningsgedrag - verzuring - vet - vetstofwisseling - vetzuur - virus - vitale capaciteit - vitamine - voeding - voedingsmiddel - voedingsstof - voedingsvezel - voedselketen - voedselpiramide - voedselvacuole - voedselvertering - voortplantingsgedrag - voortplantingskern - voortplantingssucces - voorurine - vrouwelijke geslachtsorganen - vrucht - vruchtbeginsel - vruchtvlees - vruchtvlies - vruchtwater

vaatbundelBewerken


Zie Wikipedia

vaccinBewerken


Zie Wikipedia

vaccinatieBewerken


Zie Wikipedia

vacuoleBewerken


Zie Wikipedia

vaginaBewerken


Zie Wikipedia
Het inwendige deel van het geslachtsorgaan dat bij vrouwelijke dieren (waaronder de mens) de baarmoeder met de buitenkant van het lichaam verbindt.

varenBewerken


Zie Wikipedia

variabiliteitBewerken


Zie Wikipedia

variatieBewerken


Zie Wikipedia

vasopressineBewerken


Zie Wikipedia

vatBewerken


Zie Wikipedia

vegetatiegordelBewerken


Zie Wikipedia

vegetatieve kernBewerken


Zie Wikipedia

vegetatieve vermeerderingBewerken

of vegetatieve voortplanting
Zie Wikipedia

veneBewerken

Zie ader
Zie Wikipedia

ventrikelBewerken

zie hartkamer
Zie Wikipedia

venuleBewerken


Zie Wikipedia

veredelenBewerken


Zie Wikipedia

vermestingBewerken

Zie Eutrofiëring
Zie Wikipedia

verouderingBewerken


Zie Wikipedia

verspreidingsgebiedBewerken


Zie Wikipedia

vertebraatBewerken

of vertebraten of Vertebrata
Zie Wikipedia

verteringBewerken


Zie Wikipedia

verteringsenzymBewerken

Elk enzym dat in het spijsverteringsstelsel nutriënten afbreekt is een verteringsenzym.

vervuilingBewerken


Zie Wikipedia

verwantenselectieBewerken


Zie Wikipedia

verwantschapBewerken


Zie Wikipedia

verzadigd vetBewerken

Een verzadigd vet is een vet dat een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren bevat.
Zie Wikipedia

verzadigd vetzuurBewerken

 
Palmitinezuur (C16H32O2 is een verzadigd vetzuur

Verzadigde vetzuren zijn vetzuren zonder een dubbele binding in de koolstofketen.
Zie Wikipedia

verzamelbuisjeBewerken

Zie nierbuisje
Zie Wikipedia

verziendheidBewerken


Zie Wikipedia

verzoeningsgedragBewerken

verzuringBewerken

  1. verlagen van de pH (bijvoorbeeld in de spieren, ten gevolge van anaërobe ademhaling]]
  2. Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen of door vermesting


Zie Wikipedia

vetBewerken

of triglyceride. Een vet is een ester gevormd door condensatie uit glycerol, een trifunctioneel alcohol, en drie vetzuurgroepen.
Zie Wikipedia

vetstofwisselingBewerken


Zie Wikipedia

vetzuurBewerken

Vetzuren zijn organische carbonzuren met een keten van ten minste twee koolstofatomen en een carboxylgroep (COOH). Vetzuren zitten in vetten en in de fosfolipiden in celmembranen
Zie Wikipedia

virusBewerken


Zie Wikipedia

vitale capaciteitBewerken

Dit is het totale hoeveelheid aan lucht dat na maximale inademing kan worden uitgeademd. Dit kan gemeten worden met een spirometer
Zie Wikipedia

vitamineBewerken


Zie Wikipedia

voedingBewerken


Zie Wikipedia

voedingsmiddelBewerken


Zie Wikipedia

voedingsstofBewerken


Zie Wikipedia

voedingsvezelBewerken


Zie Wikipedia

voedselketenBewerken


Zie Wikipedia

voedselketenBewerken


Zie Wikipedia

voedselvacuoleBewerken

Vacuole die door fagocytose ontstaan en dus organische stoffen bevat die intracellulair kunnen afgebroken woorden. Dit komt voor bij vrijlevende eencellige organismen zoals de Amoebemaar ook bij macrofagen in het bloed.
Zie Wikipedia

voedselwebBewerken

 
Een voorbeeld van een voedselweb in een bos.


Zie Wikipedia

voortplantingsgedragBewerken

Zie balts
Zie Wikipedia

voortplantingskernBewerken

Zie stuifmeelbuis
Zie Wikipedia

voortplantingssuccesBewerken

Mate waarin organismen er in slagen hun genen over te dragen naar de volgende generatie.
Zie Wikipedia

voorurineBewerken


Zie Wikipedia

voorwaardelijke reflexBewerken

Zie geconditioneerde reflex
Zie Wikipedia

vruchtBewerken


Zie Wikipedia

vruchtbeginselBewerken

 
Vruchtbeginsel


Zie Wikipedia

vruchtvleesBewerken


Zie Wikipedia

vruchtvliesBewerken

of amnion Dit is het dun omhulsel waarin het vruchtwater en het embryo, later de foetus zich bevinden
Zie Wikipedia

vruchtwaterBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.