Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/T


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- T -
Thorax

T-lymfocyt - tactiel - talg - talgklier - tandplak - taxis - taxon - taxonomie - teelbal - tegenstroomprincipe - telofase - territorium - territoriumgedrag - tertiaire molecuulstructuur - terugkoppeling - terugkruising - terugresorptie - testis - testisbuisje - testkruising - testosteron - tetrade - tetraploïd - thalamus - thermische vervuiling - thermoreceptor - thorax - thymine - thymus - thyroïd stimulerend hormoon - thyroxine - toetskruising - tolerantie - tolerantiegebied - tolerantiegrens - tonoplast - tonus - totipotent - toxine - toxisch - traanklier - trachea - trachee - transaminase - transaminering - transcriptie - transfer-RNA - transgeen - translatie - translocatie - transmitterstof - transmutatie - transpiratie - transplantatie - transporteiwitten - trekdraad - triglyceride - trilhaarepitheel - tripeptide - triploïd - trisomie - tRNA - trofisch niveau - trofoblast - trombine - trombocyt - trombokinase - trombose - trommelvlies - trypsine - trypsinogeen - TSH - tumor - turgor - tweezaadlobbige

T-lymfocytBewerken


Zie Wikipedia

tactielBewerken


Zie Wikipedia

talgBewerken


Zie Wikipedia

talgklierBewerken


Zie Wikipedia

tandplakBewerken


Zie Wikipedia

taxisBewerken


Zie Wikipedia

taxonBewerken


Zie Wikipedia

taxonomieBewerken

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen (taxa, enkelvoud taxon). Met de term taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Synoniem voor taxonomie zijn systematiek en classificatie.


Zie Wikipedia

Zie zeker ook WIKISPECIES  

teelbalBewerken


Zie Wikipedia

tegenstroomprincipeBewerken


Zie Wikipedia

telofaseBewerken

De telofase is de laatste fase van de kerndeling. Nu worden de chromosomen aan de beide polen weer omgeven door een kernmembraan, terwijl ze opnieuw despiraliseren tot het chromatine netwerk. In de twee nieuwe kernen worden ook de kernlichaamjes terug zichtbaar. Nu de dochterkernen gevormd zijn volgt de cytokinese.

  Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Telophase op Wikimedia Commons

territoriumBewerken


Zie Wikipedia

territoriumgedragBewerken


Zie Wikipedia

tertiaire molecuulstructuurBewerken


Zie Wikipedia

terugkoppelingBewerken

of feedback

Wanneer een proces beïnvloed wordt door zijn eigen resultaat spreekt men van terugkoppeling. Als deze invloed remmend is spreekt men van negatieve terugkoppeling. Als de invloed stimulerend is spreekt men van positieve terugkoppeling, dan ontstaat er een zichzelf versterkend proces.

Bij vele hormonale processen is er terugkoppeling.


Zie Wikipedia

terugkruisingBewerken

Een terugkruising is een kruising tussen een heterozygoot individu (bv. uit de F1-generatie) met een homozygoot individu (gelijk aan één van de twee individuen uit de P-generatie.

terugresorptieBewerken


Zie Wikipedia

testisBewerken


Zie Wikipedia
Een zaadcelproducerend orgaan bij mannelijke dieren. Bij gewervelden produceert dit orgaan ook mannelijke ‘geslachts’hormonen.

testisbuisjeBewerken


Zie Wikipedia

testkruisingBewerken

Kruising van een individu dat een dominant fenotype vertoont met een individu dat de recessieve eigenschap vertoont. Deze kruising dient om uit te maken of het eerste individu homozygoot dan wel heterozygootis.
Indien het geteste individu homozygoot is dan zullen bij een testkruising alle nakomelingen het dominante fenotype vertonen.

  • AA x aa resulteert in nakomelingen die allemaal als genotype Aa hebben en bijgevolg het dominante fenotype vertonen.
Indien het geteste individu heterozygoot is dan zullen bij een testkruising de helft van de nakomelingen het dominante en de andere helft het recessieve fenotype hebben.
  • Aa x aa resulteert in 50% nakomelingen die het dominante fenotype hebben en 50% met recessieve fenotype.
Recessieve gekende partner (aa)
mogelijke gameten a fenotypen
Dominante partner met ongekend genotype (Aa) A Aa 50% dominant
a aa 50% recessief

Samengevat: vanaf het moment dat bij een testkruising er een recessieve nakomeling is, weten we dat de onderzochte dominante ouder heterozygoot is voor de eigenschap.

testosteronBewerken


Zie Wikipedia

tetradeBewerken


Zie Wikipedia

tetraploïdBewerken


Zie Wikipedia

thalamusBewerken


Zie Wikipedia

thermische vervuilingBewerken


Zie Wikipedia

thermoreceptorBewerken


Zie Wikipedia

thoraxBewerken


Zie Wikipedia

thymineBewerken


Zie Wikipedia

thymusBewerken


Zie Wikipedia

thyroïd stimulerend hormoonBewerken


Zie Wikipedia

thyroxineBewerken


Zie Wikipedia

toetskruisingBewerken


Zie Wikipedia

tolerantieBewerken


Zie Wikipedia

tolerantiegebiedBewerken


Zie Wikipedia

tolerantiegrensBewerken


Zie Wikipedia

tonoplastBewerken


Zie Wikipedia

tonusBewerken


Zie Wikipedia

totipotentBewerken


Zie Wikipedia

toxineBewerken


Zie Wikipedia

toxischBewerken


Zie Wikipedia

traanklierBewerken


Zie Wikipedia

tracheaBewerken


Zie Wikipedia

tracheeBewerken


Zie Wikipedia

transaminaseBewerken


Zie Wikipedia

transamineringBewerken


Zie Wikipedia

transcriptieBewerken


Zie Wikipedia

transfer-RNABewerken


Zie Wikipedia

transgeenBewerken

De term transgeen gebruikt men voor een organisme dat een gen afkomstig van een andere soort in zijn erfelijk materiaal draagt. Dit komt soms in de natuur voor, maar de term wordt vooral gebruikt voor organismen die een bijkomende genetische eigenschap ingeplant kregen via genetische technologie. Transgene organismen worden ook wel GGO's (genetisch gemodificeerd organismen) of GMO's genetisch gemanipuleerde organismen) genoemd.
Zie Wikipedia

translatieBewerken


Zie Wikipedia

translocatieBewerken


Zie Wikipedia

transmitterstofBewerken


Zie Wikipedia

transmutatieBewerken


Zie Wikipedia

transpiratieBewerken


Zie Wikipedia

transplantatieBewerken


Zie Wikipedia

transporteiwittenBewerken


Zie Wikipedia

trekdraadBewerken


Zie Wikipedia

triglycerideBewerken


Zie Wikipedia

trilhaarepitheelBewerken


Zie Wikipedia

tripeptideBewerken


Zie Wikipedia

triploïdBewerken


Zie Wikipedia

trisomieBewerken


Zie Wikipedia

tRNABewerken


Zie Wikipedia

trofisch niveauBewerken


Zie Wikipedia

trofoblastBewerken


Zie Wikipedia

trombineBewerken


Zie Wikipedia

trombocytBewerken


Zie Wikipedia

trombokinaseBewerken


Zie Wikipedia

tromboseBewerken


Zie Wikipedia

trommelvliesBewerken

(Lat. Membrana tympani)
Dit membraan in het oor van zoogdieren vangt de geluidstrillingen op en geeft deze door aan de gehoorsbeentjes. Het trommelvlies, gelegen aan het einde van de gehoorgang is daardoor ook het deel van het middenoor dat in contact staat met het uitwendige oor.


Zie Wikipedia

trypsineBewerken


Zie Wikipedia

trypsinogeenBewerken


Zie Wikipedia

TSHBewerken


Zie Wikipedia

tumorBewerken


Zie Wikipedia

turgorBewerken


Zie Wikipedia

tweezaadlobbigeBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.