Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/P


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- P -
Pinocytose

P-generatie - pacemaker - paleontologie - palissadeparenchym - palynologie - pancreas - papillairspier - parasiet - parasitisme - parasympathisch zenuwstelsel - parenchym - paringsgedrag - parthenogenese - passieve immunisatie - pasteurisatie - pathogeen - PCB - pCO2 - pectinase - pectine - penicilline - penis - pepsine - pepsinogeen - peptase - peptidase - peptidebinding - perifeer zenuwstelsel - perikaryon - peristaltiek - peritonium - permeabel - peroxidase - persistente stof - pessarium - pesticide - pH - pigmentcel - pijpbeen - pikorde - pil - pinocytose - pioniersfase - piramide - placenta - placentahormoon - plant - plasma - plasma-eiwit - plasmacel - plasmagroei - plasmide - plasmodesma - plasmolyse - plastide - pleura - ploïdiemutatie - pneumothorax - pO2 - poikilotherm - poliep - pollen - polyandrie - polycondensatie - polyfaag - polygynie - polymeer - polymorfisme - polypeptide - polyploïd - polysacharide - poollichaampje - poortader - populatie - populatiedichtheid - populatiegenetica - populatiegroei - portier - postsynaptisch membraan - predatie - predator - prenatale diagnostiek - presynaptisch membraan - prikkel - prikkeldrempel - prikpil - primaire geslachtskenmerk - primaire productie - primaire structuur - primaire urine - primaat - prion - pro-enzym - producent - profase - progestageen - progesteron - prokaryoot - prolactine - prometafase - promotor - prooidier - proplastide - prostaat - protease - proteïne - protist - protocol - protoplasma - protozoa - protrombine - provitamine - puberteit - puntmutatie - pupil - pupilreflex - purine - pylorus - pyrimidine

P-generatieBewerken

of parentale-generatie

Dit is de oudergeneratie bij de klassieke erfelijkheidsproeven van Mendel. Deze bestaat uit twee individuen die beiden homozygoot zijn voor het erfelijk kenmerk waarin ze van elkaar verschillen.

pacemakerBewerken


Zie Wikipedia

paleontologieBewerken


Zie Wikipedia

palissadeparenchymBewerken


Zie Wikipedia

palynologieBewerken


Zie Wikipedia

pancreasBewerken


Zie Wikipedia

papillairspierBewerken


Zie Wikipedia

parasietBewerken


Zie Wikipedia

parasitismeBewerken


Zie Wikipedia

parasympathisch zenuwstelselBewerken


Zie Wikipedia

parenchymBewerken


Zie Wikipedia

paringsgedragBewerken


Zie Wikipedia

parthenogeneseBewerken


Zie Wikipedia

passieve immunisatieBewerken


Zie Wikipedia

pasteurisatieBewerken


Zie Wikipedia

pathogeenBewerken


Zie Wikipedia

PCBBewerken


Zie Wikipedia

pCO2Bewerken

pectinaseBewerken


Zie Wikipedia

pectineBewerken


Zie Wikipedia

penicillineBewerken


Zie Wikipedia

penisBewerken

De penis is het mannelijk copulatieorgaan, maar is tevens één van de uitscheidingsorganen . De penis is een buisvormig orgaan rond de urinebuis en bestaat grotendeels uit zwellichamen, die bij seksuele opwinding kunnen uitzetten (zie erectie). De penis eindigt in een verbreding de eikel, die omgeven wordt door de voorhuid.


Zie Wikipedia

  Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie Human penis op Wikimedia Commons

pepsineBewerken


Zie Wikipedia

pepsinogeenBewerken


Zie Wikipedia

peptaseBewerken

zie pepsine
Zie Wikipedia

peptidaseBewerken


Zie Wikipedia

peptidebindingBewerken


Zie Wikipedia

perifeer zenuwstelselBewerken


Zie Wikipedia

perikaryonBewerken


Zie Wikipedia

peristaltiekBewerken


Zie Wikipedia
Peristaltische beweging = De knijpende beweging van een buisvormig orgaan. Bij peristaltiek trekken de lengtespieren en de kringspieren in de wand van dit buisvormige orgaan samen.

peritoniumBewerken


Zie Wikipedia

permeabelBewerken


Zie Wikipedia

peroxidaseBewerken


Zie Wikipedia

persistente stofBewerken

Biologisch slecht afbreekbare stof, die zich kan ophopen in het milieu.

pessariumBewerken


Zie Wikipedia

pesticideBewerken


Zie Wikipedia

pHBewerken


Zie Wikipedia

pigmentcelBewerken


Zie Wikipedia

pijpbeenBewerken


Zie Wikipedia

pikordeBewerken


Zie Wikipedia

pilBewerken

De pil: zie anticonceptiepil
Zie Wikipedia

pinocytoseBewerken


Zie Wikipedia

pioniersfaseBewerken


Zie Wikipedia

pioniersoortBewerken


Zie Wikipedia

piramideBewerken

Zie voedselpiramide
Zie Wikipedia

placentaBewerken


Zie Wikipedia

placentahormoonBewerken

Zie HCG
Zie Wikipedia

plantBewerken


Zie Wikipedia

plasmaBewerken


Zie Wikipedia

plasma-eiwitBewerken

Eiwit in het bloedplasma. De belangrijkste plasma-eiwitten zijn albumine, fibrinogeen en globuline.

plasmacelBewerken


Zie Wikipedia

plasmagroeiBewerken

De plasmagroei is het toenemen van de celmassa tijdens de G1-fase van de cellcyclus.

plasmideBewerken


Zie Wikipedia

plasmodesmaBewerken


Zie Wikipedia

plasmolyseBewerken


Zie Wikipedia

plastideBewerken

 
Samenhang tussen de types van plastiden


Zie Wikipedia

pleuraBewerken


Zie Wikipedia

ploïdiemutatieBewerken

Zie genoommutatie

pneumothoraxBewerken


Zie Wikipedia

pO2Bewerken

poikilothermBewerken

Zie koudbloedig
Zie Wikipedia

poliepBewerken


Zie Wikipedia

pollenBewerken

Zie stuifmeel
Zie Wikipedia

polyandrieBewerken


Zie Wikipedia

polycondensatieBewerken


Zie Wikipedia

polyfaagBewerken


Zie Wikipedia

polygynieBewerken


Zie Wikipedia

polymeerBewerken


Zie Wikipedia

polymorfismeBewerken


Zie Wikipedia

polypeptideBewerken


Zie Wikipedia

polyploïdBewerken


Zie Wikipedia

polysacharideBewerken


Zie Wikipedia

poollichaampjeBewerken


Zie Wikipedia

poortaderBewerken


Zie Wikipedia

populatieBewerken


Zie Wikipedia

populatiedichtheidBewerken


Zie Wikipedia

populatiegeneticaBewerken


Zie Wikipedia

populatiegroeiBewerken

Toename of afname van het aantal individuen in een populatie, in de loop van de tijd of generaties.

portierBewerken

Zie maagportier
Zie Wikipedia

postsynaptisch membraanBewerken


Zie Wikipedia

predatieBewerken


Zie Wikipedia

predatorBewerken


Zie Wikipedia

prenatale diagnostiekBewerken


Zie Wikipedia

presynaptisch membraanBewerken


Zie Wikipedia

prikkelBewerken


Zie Wikipedia

prikkeldrempelBewerken


Zie Wikipedia

prikpilBewerken


Zie Wikipedia

primaire geslachtskenmerkBewerken


Zie Wikipedia

primaire productieBewerken

In een ecosysteem vormen de planten de producenten. Planten zetten via fotosynthese een fractie van de zonne-energie om in chemische energie (vooral in de vorm van ATP en glucose). Dit is de bruto primaire productie (BPP). Een gedeelte daarvan wordt door de planten zelf opnieuw verbruikt voor hun eigen stofwisseling. Wat overblijft stapelt de plant op onder de vorm van biomassa en dat uit zich door groei bij de plant. Deze toename in biomassa is de netto primaire productie (NPP). Alle biomassa bij de consumenten en de reducenten wordt rechtstreeks ( consumenten eerste orde) of onrechtstreeks ( consumenten hogere orde) door gebruik te maken van deze NPP.

De netto primaire productie van een ecosysteem kan dus vastgesteld worden door de toename van de totale plantenbiomassa in dat ecosysteem te meten (in ton per hectare en per jaar).

Interactieve afbeelding over NPP

primaire structuurBewerken

Eiwitten hebben een driedimensionale vorm. Die driedimensionale vorm is cruciaal voor het goed functioneren van het eiwit. Deze vorm wordt bepaald door de onderlinge aantrekking- en afstotingkrachten van de opeenvolgende aminozuren in de eiwitketen. Deze interactiekrachten spelen op vier niveaus, die primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire structuren genoemd worden. Voor een volledige beschrijving hiervan: zie eiwitstructuur.

De primaire structuur is gewoon de aminozuursequentie: de volgorde waarin de soms wel duizenden aminozuren via peptidebindingen aan elkaar gehecht werden.
Zie Wikipedia

primaire urineBewerken

Zie voorurine
Zie Wikipedia

primaatBewerken


Zie Wikipedia

prionBewerken


Zie Wikipedia

pro-enzymBewerken


Zie Wikipedia

producentBewerken


Zie Wikipedia

profaseBewerken

De profase is de eerste fase van de celdeling en dit zowel bij de mitose als bij de meiose.
Tijdens de profase

In recente vakliteratuur wordt het verdwijnen van het kernmembraan en het aanhechten van de centromeren van de chromosomen aan de spoeldraden gesitueerd in de prometafase.

Zie Wikipedia

Afbeeldingen van Wikimedia CommonsBewerken

  Meer afbeeldingen over dit onderwerp vindt u in Categorie prophase op Wikimedia Commons

progestageenBewerken


Zie Wikipedia

progesteronBewerken


Zie Wikipedia

prokaryootBewerken

Een prokaryote cel is een cel zonder kern.Het DNA bevindt zich niet in een door een membraan afgescheiden compartiment (de cel kern) binnen de cel , maar zwerft los door de cel. Ook ontbreken gewoonlijk andere organellen.
Zie Wikipedia

prolactineBewerken


Zie Wikipedia

prometafaseBewerken

Deze fase situeert zich tussen de profase en de metafase van de celdeling in. Tijdens de prometafase lost het kernmembraan op. De microtubuli van de spoeldraden dringen door in de kern. Op beide chromatiden van elk chromosoom ontwikkelt zich bij het centromeer een aanhechtingsstructuur: het kinetochoor. De microtubuli van het spoellichaampje hechten zich hieraan vast.

In de Nederlandstalige middelbare schoolboeken worden deze twee processen (verdwijnen van celmembraan en aanhechting van de chromatiden aan de spoeldraden) bij de profase gesitueerd. (De prometafase wordt dus niet als aparte fase behandeld.)

Afbeeldingen van Wikimedia CommonsBewerken

promotorBewerken


Zie Wikipedia

prooidierBewerken


Zie Wikipedia

proplastideBewerken


Zie Wikipedia

prostaatBewerken


Zie Wikipedia
een klier die onder de blaas zit bij de man. Deze klier produceert een aantal hulpstoffen die aan het sperma worden toegevoegd. De prostaat voorkomt dat er sperma in de blaas kan stromen.

proteaseBewerken


Zie Wikipedia

proteïneBewerken


Zie Wikipedia

protistBewerken


Zie Wikipedia

protocolBewerken


Zie Wikipedia

protoplasmaBewerken


Zie Wikipedia

protozoaBewerken


Zie Wikipedia

protrombineBewerken


Zie Wikipedia

provitamineBewerken


Zie Wikipedia

puberteitBewerken


Zie Wikipedia

puntmutatieBewerken


Zie Wikipedia

pupilBewerken


Zie Wikipedia

pupilreflexBewerken


Zie Wikipedia

purineBewerken


Zie Wikipedia

pylorusBewerken


Zie maagportier

pyrimidineBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.