Verklarende woordenlijst biologie voor het secundair onderwijs/H


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


- H -
Huidmondje in het blad van een tomaat

haarvatBewerken


Zie Wikipedia

habitatBewerken


Zie Wikipedia

habitusBewerken


Zie Wikipedia

halofytBewerken


Zie Wikipedia

hamerBewerken

(Lat. malleus)
Eén van de gehoorsbeentjes
Zie Wikipedia

haploïdBewerken

 
De diploïde cel hier heeft 3 homologe chromosomenparen (2n =6), de haploïde cel heeft telkens maar 1 chromosoom van elk paar (n = 3

Gewone lichaamscellen zijn diploïde omdat ze paren van telkens twee homologe chromosomen hebben. Een cel wordt haploïde genoemd als ze van elk van deze homologe chromosomen maar één exemplaar heeft. Haploïde cellen ontstaan door meiose en zijn gameten of voortplantingscellen (zoals eicellen en zaadcellen). Algemeen wordt het diploïde aantal chromosomen voorgesteld door 2n en het haploïde aantal door n. Bij de mens is 2n gelijk aan 46 en n aan 23, terwijl dat bij de mensapen respectievelijk 48 en 24 is.
Zie Wikipedia

Hardy-WeinbergBewerken

Formule van Hardy-Weinberg>
Zie Wikipedia

hartBewerken


Zie Wikipedia

hart- en vaatziektenBewerken


Zie Wikipedia

HCGBewerken


Zie Wikipedia

HeemmoleculeBewerken


Zie Wikipedia

helixstructuurBewerken


Zie Wikipedia

helmdraadBewerken


Zie Wikipedia

helmhokjeBewerken


Zie Wikipedia

helmknopBewerken


Zie Wikipedia

hemizygootBewerken

Een organisme is hemizygoot voor een erfelijk kenmerk als er voor dat kenmerk maar één allel aanwezig is. Bij de man zijn de kenmerken die geslachtsgebonden vererven hemizygoot. Deze genen komen enkel voor op het Y-chromosoom en niet op het X-chromosoom, zodat dit ene allel ook steeds tot uitdrukking komt bij de man.

hemofilieBewerken


Zie Wikipedia

hemoglobineBewerken


Zie Wikipedia

hemolyseBewerken


Zie Wikipedia

herbicideBewerken


Zie Wikipedia

herbivoorBewerken


Zie Wikipedia

hersenstamBewerken


Zie Wikipedia

heterosoomBewerken


Zie Wikipedia

heterotroofBewerken


Zie Wikipedia

heterozygootBewerken

Een organisme is heterozygoot voor een erfelijk kenmerk als het twee verschillende allelen heeft voor dat gen.
Zie Wikipedia

histonBewerken


Zie Wikipedia

HIVBewerken


Zie Wikipedia

HLABewerken


Zie Wikipedia

homeostaseBewerken


Zie Wikipedia

homoiothermBewerken


Zie Wikipedia

homologe chromosomenBewerken


Zie Wikipedia
Twee overeenkomstige chromosomen in een celkern. In een diploïde cel komen chromosomen voor in paren van homologe chromosomen, waarbij één exemplaar van de moeder komt en het andere van de vader. Een menselijke cel bevat bijvoorbeeld twee homologe exemplaren van het chromosoom 1. Twee homologe chromosomen hebben een gelijke opbouw, maar zijn niet identiek. Ze bevatten dezelfde genen op dezelfde plaats, maar met verschillende genetische informatie. Beide homologe chromosomen kunnen bijvoorbeeld het gen dragen voor oogkleur, maar de ene voor blauwe ogen en de andere voor bruine.

homologieBewerken


Zie Wikipedia

homozygootBewerken

Een individu is homozygoot voor een bepaald erfelijk kenmerk, als het voor dat kenmerk twee gelijke allelen heeft.
Zie Wikipedia

hoornlaagBewerken


Zie Wikipedia

hormoonBewerken


Zie Wikipedia

hormoonklierBewerken


Zie Wikipedia

houtBewerken


Zie Wikipedia

houtvatBewerken


Zie Wikipedia

huidBewerken


Zie Wikipedia

huidmondjeBewerken


Zie Wikipedia

humaan chorion gonadotroop hormoonBewerken


Zie Wikipedia

human immunodeficiency virusBewerken


Zie Wikipedia

humusBewerken


Zie Wikipedia

hybrideBewerken

Een hybride is een nakomeling van een kruising tussen twee individuen van één soort, met een verschillend genotype. De term wordt ook gebruikt voor nakomelingen van twee individuen die tot verschillende soorten behoren. Een muilezel, een nakomeling van een paardenhengst en een ezelin, is dus een hybride.
Zie Wikipedia

hydrofytBewerken


Zie Wikipedia

hydrolaseBewerken


Zie Wikipedia

hydrolyseBewerken


Zie Wikipedia

hymenBewerken


Zie Wikipedia

hyperfunctieBewerken


Zie Wikipedia

hyperglycaemieBewerken


Zie Wikipedia

hyperglykemieBewerken


Zie Wikipedia

hyperpolarisatieBewerken


Zie Wikipedia

hypertensieBewerken


Zie Wikipedia

hypertonischBewerken


Zie Wikipedia

hypofunctieBewerken


Zie Wikipedia

hypofyseBewerken


Zie Wikipedia

hypothalamusBewerken


Zie Wikipedia

hypotheseBewerken


Zie Wikipedia


A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.