Lineaire algebra/Coördinatisering

Inhoudsopgave Lineaire algebra
Hoofdstukken
 1. Lineaire ruimte
 2. Lineaire combinatie
 3. Lineair onafhankelijk stelsel
 4. Volledig stelsel
 5. Basis
 6. Dimensie
 7. Rang
 8. Coördinatisering
 9. Coördinatentransformatie
 10. Lineaire afbeelding
 11. Kern
 12. Matrix
 13. Getallenruimte
 14. Kolom- en rijvector
 15. Eenvorm
 16. Duale ruimte
 17. Lineaire algebra/Covariant en contravariant
 18. Transformaties
 19. Inproduct
 20. Bilineaire vorm
 21. Kwadratische vorm
 22. Tensor

In een eerdere stelling hebben we aangetoond dat elke vector op precies één manier te schrijven is als lineaire combinatie van de vectoren uit een basis. De coëfficiënten van die combinatie leggen dus samen met de vectoren in de basis de vector vast. We noemen die coëfficiënten de coördinaten van de vector ten opzichte van de basis. Voor een -dimensionale vectorruimte over met basis vormen de coördinaten van de vector een vector in de lineaire ruimte .

Definitie 8.1 bewerken

Zij   een vectorruimte met dimensie   over het lichaam   en   een basis van  . Als voor   geldt:

 ,

heten de getallen   de coördinaten van   t.o.v. de basis  .


Zoals boven al opgemerkt vormen de coördinaten een vector in de ruimte van de getallenrijtjes. De afbeelding die aan een vector z'n coördinaten t.o.v. een basis   toevoegt, noemen we een coördinatisering.

Definitie 8.2 bewerken

Zij   een vectorruimte met dimensie   over het lichaam   en   een basis van  . De afbeelding:

 ,

gedefinieerd door:

 ,

heet coördinatisering t.o.v. de basis  .


Een coördinatisering beeldt een  -dimensionale vectorruimte   over   af op de ruimte  . Daarbij worden de basisvectoren uit de basis   afgebeeld op de zgn. eenheidsvectoren, die een basis vormen van  . Alles wat de structuur van   betreft, kunnen we bestuderen in  .

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.