Lineaire algebra/Duale ruimte

Inhoudsopgave Lineaire algebra
Hoofdstukken
 1. Lineaire ruimte
 2. Lineaire combinatie
 3. Lineair onafhankelijk stelsel
 4. Volledig stelsel
 5. Basis
 6. Dimensie
 7. Rang
 8. Coördinatisering
 9. Coördinatentransformatie
 10. Lineaire afbeelding
 11. Kern
 12. Matrix
 13. Getallenruimte
 14. Kolom- en rijvector
 15. Eenvorm
 16. Duale ruimte
 17. Lineaire algebra/Covariant en contravariant
 18. Transformaties
 19. Inproduct
 20. Bilineaire vorm
 21. Kwadratische vorm
 22. Tensor

De lineaire ruimte van de eenvormen op V is nauw met V verbonden en wordt daarom op een speciale manier aangeduid.

Definitie 16.1 bewerken

De lineaire ruimte van de eenvormen op V heet de duale ruimte V* van V.

Voorbeelden bewerken

Neem steeds  ,

 • Zij  , dan zijn de projecties   element van de duale ruimte  .
 • Zij  , d.w.z de ruimte van de continue functies op  , dan is   een element van de duale ruimte van  .
 • Zij  , d.w.z. de lineaire ruimte van alle veeltermen, dan zijn   en   twee verschillende elementen van de duale ruimte van de veeltermen.

Stelling 16.1 bewerken

Als V de dimensie n heeft, is ook de dimensie van V* gelijk aan n.

Bewijs bewerken

Kies een basis   van V en definieer de eenvormen   door:

  dus 1 als i=j en 0 als i en j verschillend zijn

Deze eenvormen vormen een basis van de duale ruimte, want ze zijn onafhankelijk en een willekeurige eenvorm u is een lineaire combinatie van deze eenvormen, immers voor iedere basisvector   geldt:

 

Voor lineaire combinaties van de   gelden vergelijkbare uitspraken omdat de onderliggende afbeeldingen lineair zijn.

Voor de eenvorm u geldt daarom dat

 

Iedere willekeurige eenvorm u is dus te schrijven als lineaire combinatie van de n eenvormen  .


De bovengenoemde basis van de duale ruimte die als het ware bij een basis van de oorspronkelijke ruimte hoort speelt een speciale rol en heeft daarom ook een speciale naam.

Definitie 16.2 bewerken

De basis   van de duale ruimte V* die met de basis   van V verbonden is door:

 

heet de duale basis van  .

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.