Italiaans

Inleiding
 1. Inleiding op de cursus
Lessen
 1. Alfabet en uitspraak
 2. Regelmatige werkwoorden
 3. Lidwoorden en venire
 4. Voltooid tegenwoordige tijd en delend lidwoord
 5. Wederkerende werkwoorden
 6. Bijvoeglijk naamwoord, bezittelijk voornaamwoord
 7. Andare, teksten lezen en klokkijken
 8. Getallen, tenere en dovere
 9. Voorzetsel, rimanere, uscire en stare
 10. Meewerkend voorwerp, vraagwoorden en dare
 11. Bijwoord, onbepaald voornaamwoord, toekomende tijd
 12. Gebiedende wijs, rangtelwoorden
 13. Verleden tijd
 14. Vergelijking en bere
 15. Ci en ne
 16. Onvoltooid deelwoord
 17. Persoonlijk voornaamwoord
 18. Congiuntivo en passivum
 19. Condizionale en voegwoorden
 20. Afsluitend examen
 21. Einde
Toetsen
 1. Toets les 2 en 3
 2. Eindexamen
 3. Luistertoets
Overig
 1. Nuttige woorden
 2. Grammatica
 3. Grammatica-overzicht
 4. Woordenlijst
 5. Cultuur en eetgewoonten van Italië
 6. Huurcontract met woordenlijst
 7. Dante Divina Commedia: Inferno Canto I
 8. Liedtekst Volare van Modugno en Migliacci
 9. Liedtekst Per amore van Andrea Bocelli
 10. Liedtekst Va Pensiero uit Verdi's opera Nabucco
 11. Meningen
 12. Antwoordenboek
Auteurs
 1. Dion
 2. Hansmuller, woonde en werkte vier jaar in Rome

Onderwerp van les 2 bewerken

Les 2 (Lezione Due) van de cursus Italiaans gaat over de vervoeging van regelmatige werkwoorden in de onvoltooid tegenwoordige tijd, dus nu. Ook leert u twee onregelmatige werkwoorden: essere (zijn) en avere (hebben) en meer. Zie de woordenlijst onderaan als de volgende tekst niet duidelijk wordt.

Tekst: Un incontro (een ontmoeting) bewerken

De klemtoon is vet aangegeven.

Gianni: Salve! Sono Gianni, Lei come si chiama?
Carla: Buongiorno! Mi chiamo Carla. Benvenuto in Italia, Gianni! Parli italiano?
Gianni: No, non parlo bene italiano ! Oggi partiamo per la Svizzera.
Carla: Bene. Hai due pani e latte per mio padre?
Gianni: No, ho un pane e un litro di latte.
Carla: E acqua?
Gianni: Scusi, che cosa dice?
Carla: Acqua?!
Gianni: No, non ho acqua, ma grazie.
Carla e Gianni: Ci vediamo!

salve = Hallo, Dag

Gianni (uitspraak "Djan-nie") = afkorting van Giovanni, Johan(nes), Jan, Hans

oggi = (uitspraak: oh-dsjie, korte o) vandaag

per mio padre = voor mijn vader

ma = maar

>> Zie verder de woordenlijst onderaan.


Opdracht: Vertaal dit tekstje over Gianni (uitspraak Dzjanni=Giovanni=Johan=Jan) en Carla.

De regelmatige werkwoorden bewerken

In het Italiaans zijn er drie infinitiefuitgangen van het regelmatige werkwoord, namelijk:

-are
-ere
-ire
 • In afwijking van het Frans is de beleefdheidsvorm U ondergebracht bij de derde persoon enkelvoud (hij/zij/het), en dus niet bij de tweede persoon meervoud ('jullie'). Voorbeeld: 'Parla olandese" = U/hij/zij/het praat Nederlands.
 • De klemtoon is vet aangegeven. De werkwoordstammen zijn parl, pag, cred, part, cap.
 • Het is alleen bij nadruk nodig om het persoonlijk voornaamwoord (ik = io, jij = tu (uitspraak "toe"), hij = lui ("loe-ie") enzovoorts te gebruiken, aan de uitgang van het werkwoord wordt de persoon herkend! Parlo = ik praat/spreek, Io parlo = IK praat/spreek.
parlare
(spreken)
pagare¹
(betalen)
credere
(geloven)
partire
(vertrekken)
capire²
(begrijpen)
ik (io) parlo pago credo parto capisco
jij (tu) parli paghi credi parti capisci (uitspraak kapiesjie)
hij/zij/u (lui/lei) parla paga crede parte capisce (uitspraak kapiesje)
wij (noi) parliamo paghiamo crediamo partiamo capiamo
jullie (voi) parlate pagate credete partite capite
zij (loro) parlano pagano credono partono capiscono

¹: Bij werkwoorden die eindigen op -gare of -care wordt er in de 2e persoon enkelvoud en 1e persoon meervoud een "h" ingevoegd. Dit is om een verandering van uitspraak te voorkomen. De "g" of "gh" blijft dus uitgesproken als een Franse "g" zoals in garçon en de "ch" als onze "k".

²: Er zijn twee vormen van werkwoorden op -ire. De eerste, zoals partire, is de gangbare. Bij werkwoorden als capire moet men echter de tweede manier gebruiken

Geen persoonlijk voornaamwoord nodig bewerken

Zoals u ziet is het persoonlijk voornaamwoord (ik/jij/zij... io/tu/lei...) steeds tussen haakjes gezet in de rijtjes. Dat is niet nodig in het Italiaans, heel handig want het bespaart woorden, maar we moeten wel op de uitgang van de werkwoordsvorm letten om te weten om wie het gaat, anders dan in het Nederlands. Het persoonlijk voornaamwoord is alleen nodig in het Italiaans als er nadruk op ligt of voor de duidelijkheid (Ik doe het!: Faccio io!, uitspraak "fah-tsjoh ie-oh" of Io lo faccio!).

De onregelmatige werkwoorden essere en avere bewerken

In deze les leert u twee onregelmatige werkwoorden: zijn en hebben. Net als bij de vorige werkwoorden leert u alleen de onvoltooid tegenwoordige tijd. Persoonlijke voornaamwoorden als io/tu (ik/jij) enz. zijn alleen nodig bij nadruk en staan daarom tussen haakjes. De klemtoon is vet aangegeven.

essere
(zijn)
avere
(hebben)
(io) sono ho
(tu) sei hai
(lui/lei) è ha
(noi) siamo abbiamo
(voi) siete (uitspreek si-e-te) avete
(loro) sono hanno

De persoonlijke voornaamwoorden bewerken

De persoonlijke voornaamwoorden als onderwerp worden in het Italiaans alleen gebruikt als er nadruk op ligt, met uitzondering van 'Lei'. Om welke persoon het gaat, horen we aan de werkwoordsuitgangen.

io (uitspraak ie-jo) ik
tu (uitspraak toe) jij, je
lui (uitspraak loe-ie) hij
lei zij, ze
Lei u (let op de hoofdletter L)
noi wij, we
voi jullie
loro zij, ze (meervoud)
Loro u (meervoud)

Woordenlijst bewerken

De klemtoon is vet aangegeven. Een taal spreken begint met

0. /no = ja/nee (let op het accent in sì, want si zonder accent betekent 'zich' of 'men'.)
Scusi = (uitspraak: skoesi, letterlijk:) excuseer = sorry, pardon, neemt u mij niet kwalijk

1. Benvenuto! = Welkom!

2. Mi chiamo... = (uitspraak: mi kiamo..) Ik heet...

3. Come ti chiami? = (uitspraak: kommè ti kiami..) Hoe heet jij?

4. Come si chiama? = Hoe heet hij/zij/u?

5. Come stai? = Hoe gaat het met je?

6. Come sta? = Hoe gaat het met u/haar/hem?

7. Ciao! = Hallo! (Tegen vrienden en (vreemde) kinderen, niet tegen vreemde volwassenen! Gebruik dan Buongiorno!= goedendag)

8. Ci vediamo!/Arrivederci!/ArrivederLa! = Tot ziens! (De laatste vorm is beleefd, 'La' is lijdend voorwerpsvorm van u.)

9. Grazie! = (spreek uit: graa-tsie-e, 'ie' zijn in het Italiaans twee losse klinkers!) Dank u wel!

10. No grazie = Nee, dank u (wel) Pas op: de uitspraak is "gra-zie-je", in het Italiaans betekent "ie" anders dan in het Nederlands de twee klinkers "i" en "e", ze kennen de lange ie niet op deze manier.

11. il latte = de melk, un litro di latte = een liter melk

12.l'acqua = het water

13. il pane = het brood

14. parlare = praten/spreken

15. credere = geloven

16. partire = vertrekken

17. capire = begrijpen

18. pensare = denken

19. costare = kosten

20. piacere = houden van, lekker vinden. Wordt gebruikt bijvoorbeeld mi piace il pane = ik vind het brood lekker. Letterlijk: mij behaagt het brood.

21. la Svizzera = Zwitserland

22. l'Italia = Italië

23. Come? = Hoe? Wat?

24. Che cosa dice? = Wat zegt u? (la cosa = het ding/de zaak)

25. Dove? = Waar?

26. Chi? = Wie?

27. Zero = nul = 0

28. Uno = één = 1

29. Due = twee = 2

30. Tre = drie = 3

31. Quattro = vier = 4

32. Cinque = (tsjien-kwe) vijf = 5

33. Sei = zes = 6

34. Sette = zeven = 7

35. Otto = acht = 8

36. Nove = negen = 9

37. Dieci = (di-ee-tjsi) tien = 10

38. e = en (uitspraak: 'ee', pas op: è met accent = hij/zij/het/U is)

39. La fragola = de aardbei

40. Bene = goed (korte e)

U kent al 40 woorden!

Oefeningen bewerken

Vul de gevraagde vorm van het werkwoord in:

Ik praat

Wij begrijpen

Zij hebben

Jullie zijn

Zij vertrekt


2. Vertaal de volgende woorden en zinnen in het Nederlands:

1. Come ti chiami?

2. Mi chiamo Jan.

3. Hai l’acqua?

4. Abbiamo il pane?

5.Il pane e l'acqua.


3. Vertaal de volgende woorden en zinnen in het Italiaans:

1. Ik heb de aardbei.

2. Hoe heet zij? Zij heet Paola

3. Ik praat goed Italiaans.

4. Wat? Het kost €5,-

5. Jullie hebben water.


De antwoorden zijn hier te vinden: Italiaans/Antwoorden_Les02


Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.