Italiaans

Inleiding
 1. Inleiding op de cursus
Lessen
 1. Alfabet en uitspraak
 2. Regelmatige werkwoorden
 3. Lidwoorden en venire
 4. Voltooid tegenwoordige tijd en delend lidwoord
 5. Wederkerende werkwoorden
 6. Bijvoeglijk naamwoord, bezittelijk voornaamwoord
 7. Andare, teksten lezen en klokkijken
 8. Getallen, tenere en dovere
 9. Voorzetsel, rimanere, uscire en stare
 10. Meewerkend voorwerp, vraagwoorden en dare
 11. Bijwoord, onbepaald voornaamwoord, toekomende tijd
 12. Gebiedende wijs, rangtelwoorden
 13. Verleden tijd
 14. Vergelijking en bere
 15. Ci en ne
 16. Onvoltooid deelwoord
 17. Persoonlijk voornaamwoord
 18. Congiuntivo en passivum
 19. Condizionale en voegwoorden
 20. Afsluitend examen
 21. Einde
Toetsen
 1. Toets les 2 en 3
 2. Eindexamen
 3. Luistertoets
Overig
 1. Nuttige woorden
 2. Grammatica
 3. Grammatica-overzicht
 4. Woordenlijst
 5. Cultuur en eetgewoonten van Italië
 6. Huurcontract met woordenlijst
 7. Dante Divina Commedia: Inferno Canto I
 8. Liedtekst Volare van Modugno en Migliacci
 9. Liedtekst Per amore van Andrea Bocelli
 10. Liedtekst Va Pensiero uit Verdi's opera Nabucco
 11. Meningen
 12. Antwoordenboek
Auteurs
 1. Dion
 2. Hansmuller, woonde en werkte vier jaar in Rome
<Inhoudsopgave - Les 16 - Les 17 - Les 18>

Onderwerp van les 17 bewerken

Deze les (Lezione Diciasette) gaat over de vervanging van een lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp door een ander woordje.

Vervanging van een lijdend voorwerp bewerken

De volgende woorden worden gebruikt om een lijdend voorwerp te vervangen.

mi mij, me
ti jou, je
lo, la, La hem, haar, het, u
ci (uitspraak "tsjie") ons
vi jullie
li, le hen, hun

Voorbeeldzinnen:

(Tu) mi hai visto.: Jij hebt mij gezien.

(Io) ti ho visto. :Ik heb jou/je gezien.

Ludo? L'ho visto! : Ludo? Ik heb hem gezien!

Carla? La vedo! : Carla? Ik zie haar!

(Io) non La capisco, signora. : Ik begrijp u niet, mevrouw.

(Lui) ci ha visto. : Hij heeft ons gezien.

Vi vedo! : Ik zie jullie!

Li scrivo. : Ik schrijf ze. (bijvoorbeeld boeken of brieven)

Le mangio. : Ik eet ze. (het lijdend voorwerp is vrouwelijk meervoud, zoals aardbeien)

Ook zelfstandige naamwoorden kunt u vervangen door bovenstaande woorden, maar dan natuurlijk alleen door lo, la, li en le.

Paolo vende i libri. wordt Paolo li vende. 
Mangio le fragole. wordt Le mangio.

Afspraak: deze woorden komen voor de persoonsvorm!!!

Als het zelfstandig naamwoord een functie als lijdend voorwerp heeft, dan gebeurt er in de verleden tijd (specifieker: met de participio passato) wat geks: de uitgangen veranderen mee overeenkomstig het getal en geslacht van het zelfstandig naamwoord. Dit hebben we bijvoorbeeld ook in Les 4 bij de voltooid tegenwoordige tijd, in Les 5 bij de wederkerende werkwoorden en in Les 15 bij het gebruik van 'ne' gezien. Enkele voorbeelden:

Hai visto le case? Si, le ho viste.: Heb je de huizen gezien? Ja, ik heb ze gezien.
Avevi già comprato i libri? No, non li avevo già comprati.: Had je de boeken al gekocht? Nee, ik had ze nog niet gekocht.

Vervanging van een meewerkend voorwerp bewerken

mi mij, me
ti jou, je
gli, le, Le hem, haar, het, U
ci ons
vi jullie
gli hen, hun

Deze woorden worden hetzelfde gebruikt als die van het lijdend voorwerp:

Mi porta il vino. Hij/Zij/Het brengt mij de wijn. Breng me de wijn!

Ti porta il vino. Hij/Zij/Het brengt jou de wijn. 

Gli porta il vino. Hij/Zij/Het brengt hem de wijn.

Le porta il vino. Hij/Zij/Het brengt haar/U de wijn.

Ci porta il vino. Hij/Zij/Het brengt ons de wijn.

Lui vi porta il vino. Hij brengt jullie de wijn.

Lui porta gli il vino. Hij brengt hun de wijn.

Niet te moeilijk. Dit kwam trouwens ook aan bod in Les 10. U kunt dit als herhaling gebruiken.

Allebei de vervangingen in een zin bewerken

Je kunt ook een zin tegenkomen waarin en een lijdend voorwerp en een meewerkend voorwerp worden vervangen:

Me lo porta. (Hij/Zij/Het brengt het mij. Breng hem/het me!) 

Bij dit soort zinnen komt de vervanging van het meewerkend voorwerp voor de vervanging van het lijdend voorwerp!

Let op, de verandering van de uitgang van het werkwoord zoals we dat hierboven bij het lijdend voorwerp hebben besproken, komt niet voor als het zelfstandig naamwoord of persoonlijk voornaamwoord als meewerkend voorwerp fungeert.

Hai comprato dei fiori per lei? Si, le ho comprato dei fiori.: Heb je bloemen voor haar gekocht? Ja, ik heb bloemen voor haar gekocht. 
<Inhoudsopgave - Les 16 - Les 17 - Les 18>
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.