Italiaans

Inleiding
 1. Inleiding op de cursus
Lessen
 1. Alfabet en uitspraak
 2. Regelmatige werkwoorden
 3. Lidwoorden en venire
 4. Voltooid tegenwoordige tijd en delend lidwoord
 5. Wederkerende werkwoorden
 6. Bijvoeglijk naamwoord, bezittelijk voornaamwoord
 7. Andare, teksten lezen en klokkijken
 8. Getallen, tenere en dovere
 9. Voorzetsel, rimanere, uscire en stare
 10. Meewerkend voorwerp, vraagwoorden en dare
 11. Bijwoord, onbepaald voornaamwoord, toekomende tijd
 12. Gebiedende wijs, rangtelwoorden
 13. Verleden tijd
 14. Vergelijking en bere
 15. Ci en ne
 16. Onvoltooid deelwoord
 17. Persoonlijk voornaamwoord
 18. Congiuntivo en passivum
 19. Condizionale en voegwoorden
 20. Afsluitend examen
 21. Einde
Toetsen
 1. Toets les 2 en 3
 2. Eindexamen
 3. Luistertoets
Overig
 1. Nuttige woorden
 2. Grammatica
 3. Grammatica-overzicht
 4. Woordenlijst
 5. Cultuur en eetgewoonten van Italië
 6. Huurcontract met woordenlijst
 7. Dante Divina Commedia: Inferno Canto I
 8. Liedtekst Volare van Modugno en Migliacci
 9. Liedtekst Per amore van Andrea Bocelli
 10. Liedtekst Va Pensiero uit Verdi's opera Nabucco
 11. Meningen
 12. Antwoordenboek
Auteurs
 1. Dion
 2. Hansmuller, woonde en werkte vier jaar in Rome

Onderwerp

bewerken

Deze les (Lezione Tre) gaat over de Italiaanse lidwoorden. Ook zal er weer een onregelmatig werkwoord bijkomen: venire (komen). En natuurlijk ook een aantal woorden.

De 'klemtoon is vet aangegeven, de nieuwe woorden in italiek (schuin)!

Paola: Ciao, Carlo! Vai al supermercato?
Carlo: Paola! Sì, devo comprare fragole, limoni, tre pani e patate.
Paola: Il tempo è buono. Domani andiamo a Venezia, dallo zio di mia madre. (Lui) ha quattro figlie! (Andare da betekent "naar iemand toegaan". Uitspraak figlie (dochters) niet met Nederlandse -g-, maar ongeveer "fieljie-uh" (snel))
Carlo: Partiamo al mare, a Venezia, domani! Oggi rimaniamo a casa. (Uitspraak Oggi ongeveer "o-dsjie")
Paola: Mi piace andare al mare!
Carlo: Anche a me.
Paola: A domani!
Carlo: A domani!


devo = ik moet (dovere, onregelmatig werkwoord)

rimaniamo = wij blijven (rimanere, onregelmatig werkwoord)

De lidwoorden in het enkelvoud (onbepaald)

bewerken

Het lidwoordensysteem van het Italiaans is anders dan het Nederlands. Zelfstandige naamwoorden kunnen in het Italiaans twee geslachten hebben: mannelijk of vrouwelijk.

Mannelijk

bewerken

Het mannelijke onbepaalde lidwoord is un. Bijvoorbeeld un libro, een boek.

Als het zelfstandige naamwoord met een klinker begint, is het onbepaalde lidwoord eveneens un. Voorbeeld:un evento, een gebeurtenis.

Als het zelfstandige naamwoord met een s+medeklinker, x, gn, sp, st, ps, pn, y of z begint, is het onbepaalde lidwoord uno. Voorbeelden: uno sport (een sport), uno scandalo (een schandaal, uitspraak: skandalò), uno zaino (een rugzak), uno yoghurt (een yogurt), uno specchio (een spiegel), uno studente (een student, geen studente! dat is una studentessa).

Vrouwelijk

bewerken

Het vrouwelijke onbepaalde lidwoord is una. Voorbeeld: una donna, een vrouw, una macchina (uitspraak makkiena), een auto.

Begint een zelfstandig naamwoord met een klinker en is het vrouwelijk, dan is het lidwoord un' : un'idea, een idee (vrouwelijk), un'amica (een vriendin, dus vrouwelijk). De apostrophe ' geeft aan dat er een klinker ( de -a-) verdwenen is. Pas op: het blijft gewoon un amico (een vriend), want amico is mannelijk! Dus ook met namen van personen als: un Alessio.

De lidwoorden in het enkelvoud (bepaald)

bewerken

Bij de bepaalde lidwoorden zit het wat lastiger.

Mannelijk

bewerken

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud begint met een medeklinker (behalve een 's' die gevolgd wordt door een medeklinker of een 'z'), is het bepaald lidwoord il. Voorbeeld: il telescopio (de telescoop, uitspraak teleskopio), il pane (het brood).

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud begint met een 's' met daarna een medeklinker of een 'z', is het bepaald lidwoord lo. Voorbeelden: lo specchio (de spiegel), lo sport (de sport), lo zio (de oom). Staat er tussen het lidwoord en het zelfstandig naamwoord echter een bezittelijk voornaamwoord of bijvoeglijk naamwoord, dan past het lidwoord zich daaraan aan: il grande specchio (de grote spiegel).

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud begint met een klinker, is het bepaald lidwoord l' . Voorbeelden: l'animale, het dier, l'uomo (de man)[1].

Vrouwelijk

bewerken

Als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud begint met een medeklinker, is het bepaald lidwoord la: la donna, de vrouw, la macchina, de auto.

Als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud begint met een klinker, is het bepaald lidwoord l' . Voorbeeld: l'idea, het idee.

De lidwoorden in het meervoud

bewerken

Voor de bepaalde lidwoorden gelden de volgende regels.

Mannelijk

bewerken

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud begint met een medeklinker, is het lidwoord i. Voorbeeld: i libri, de boeken.

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud begint met een 's' met daarna een medeklinker of een 'z', is het lidwoord gli. Bijvoorbeeld gli sport, de sporten, gli scandali, de schandalen. Merk op dat sport zowel enkel- als meervoud is.

Als een mannelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud begint met een klinker is het lidwoord gli. Voorbeeld: gli animali, de dieren. Gli uomini, de mannen.

Vrouwelijk

bewerken

Als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud begint met een medeklinker, is het lidwoord le (uitspraak: lè). Voorbeeld: le donne, de vrouwen, le macchine, de auto's.

Als een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het meervoud begint met een klinker, is het lidwoord le (uitspraak: lè). Voorbeeld: le idee (uitspraak: lè ide-è), de ideeën.

Meest voorkomende vormen

bewerken

De vormen il en la in het enkelvoud en i en le in het meervoud komen verreweg het meest voor.

De onbepaalde lidwoorden in het meervoud

bewerken

Het Italiaans kent een meervoud van de onbepaalde lidwoorden, zie ook het kopje 'delend lidwoord' in les 4.

geslacht bijzonderheden meervoud
mannelijk gebruikt bij s (+ medeklinker), x, y, z, gn, pn, ps in het meervoud met een klinker degli
mannelijk in het meervoud met een medeklinker dei
vrouwelijk gebruikt bij klinker delle
vrouwelijk - delle

Het werkwoord 'venire'

bewerken

Het werkwoord venire betekent komen, aankomen of afkomstig zijn. Hier het rijtje van venire in de onvoltooid tegenwoordige tijd - de persoonlijke voornaamwoorden hoeven er niet bij!:

venire komen
(io) vengo ik kom
(tu) vieni jij komt
(lui/lei) viene hij/zij komt
(noi) veniamo wij komen
(voi) venite jullie komen
(loro) vengono zij komen

Woorden

bewerken

De klemtoon is vet aangegeven.

41. il limone = de citroen

42. la patata = de aardappel

43. l'entrata v = de ingang

44. l'uscita v = de uitgang

45. l'autostrada = de autosnelweg

46. la donna = de vrouw

47. il bambino = het kind, het jongetje (mannelijk)

48. la bambina = het kind, het meisje (vrouwelijk)

49. l'uomo m = de man, de mens

50. il supermercato = supermarkt

51. il lago = het meer

52. il mare = de zee

53. Sono di Milano = Ik kom uit Milaan

54. il figlio = de zoon

55. la figlia = de dochter

56. fumare = roken

57. conoscere = kennen, weten, leren kennen, kennismaken (met)

U kent nu maar liefst 57 woorden!

Oefeningen

bewerken
Vul de juiste vorm van het onbepaald lidwoord in.

  

1

fragola

2

donna

3

mare

4

uomo

5

supermercato


Vul de juiste vorm van het bepaald lidwoord in.

  

1

lago

2

patata

3

figli


Vul de juiste vorm van het lidwoord op de open plaats in de zinnen in.

  

1

Ho

pane

2

Ha

patate?

3

Voglio

fragole.

4

acqua?

5

Dove è

bambina?


4. Vertaal de vormen van het werkwoord venire. Het onderwerp heeft nadruk!

  

1 Ik kom

2 Hij komt

3 U komt

4 Zij komen

5 Jullie komen


De antwoorden zijn hier te vinden Italiaans/Les03_Antwoorden

U kunt een toets maken over Les 2 en 3. Hier: Toetsenbank/Toets_Italiaans_les_2_en_3

Het werkt als volgt: Kopieer de toets in Word, maak hem in Word en download het antwoordenblad en kijk hem zelf na.

Toetsenbank/Toets Italiaans les 2 en 3:antwoorden

Als u wilt, kunt u de cijfers op het overleg van deze pagina zetten! Ik weet ze graag, want dan kan ik eens kijken hoe mijn cursus nu voor anderen is!

Zie ook

bewerken


 1. Het meervoud hiervan is gli uomini, uitspraak lji hwomini, zie #De lidwoorden in het meervoud)
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.