Italiaans/Nuttige woorden

Italiaans

Inleiding
 1. Inleiding op de cursus
Lessen
 1. Alfabet en uitspraak
 2. Regelmatige werkwoorden
 3. Lidwoorden en venire
 4. Voltooid tegenwoordige tijd en delend lidwoord
 5. Wederkerende werkwoorden
 6. Bijvoeglijk naamwoord, bezittelijk voornaamwoord
 7. Andare, teksten lezen en klokkijken
 8. Getallen, tenere en dovere
 9. Voorzetsel, rimanere, uscire en stare
 10. Meewerkend voorwerp, vraagwoorden en dare
 11. Bijwoord, onbepaald voornaamwoord, toekomende tijd
 12. Gebiedende wijs, rangtelwoorden
 13. Verleden tijd
 14. Vergelijking en bere
 15. Ci en ne
 16. Onvoltooid deelwoord
 17. Persoonlijk voornaamwoord
 18. Congiuntivo en passivum
 19. Condizionale en voegwoorden
 20. Afsluitend examen
 21. Einde
Toetsen
 1. Toets les 2 en 3
 2. Eindexamen
 3. Luistertoets
Overig
 1. Nuttige woorden
 2. Grammatica
 3. Grammatica-overzicht
 4. Woordenlijst
 5. Cultuur en eetgewoonten van Italië
 6. Huurcontract met woordenlijst
 7. Dante Divina Commedia: Inferno Canto I
 8. Liedtekst Volare van Modugno en Migliacci
 9. Liedtekst Per amore van Andrea Bocelli
 10. Liedtekst Va Pensiero uit Verdi's opera Nabucco
 11. Meningen
 12. Antwoordenboek
Auteurs
 1. Dion
 2. Hansmuller, woonde en werkte vier jaar in Rome

Het accent (de nadruk of klemtoon) is vet aangegeven.

Tijdsbepalingen

bewerken
 • vandaag = oggi (uitspraak: o-dsjie)
 • vanmorgen = stamattina
 • vanmiddag = questo pomeriggio
 • vanavond = stasera
 • vannacht = stanotte
 • middernacht = mezzanotte
 • morgenochtend = domani mattina
 • gisterenavond = ieri sera
 • eergisteren = l’altro ieri
 • overmorgen = dopodomani
 • de volgende dag = il giorno prossimo
 • de vorige dag = il giorno passato
 • deze week = questa settimana
 • volgende week = la settimana prossima
 • vorige week = la settimana passata
 • deze maand = questo mese
 • volgende maand = il mese prossimo
 • vorige maand = il mese passato
 • dit jaar = quest'anno
 • vorig jaar = l'anno scorso
 • twee jaar geleden = due anni fa

(I giorni )

 • domenica, la = zondag, de
 • lune, il = maandag
 • marte, il = dinsdag
 • mercole, il = woensdag
 • giove, il = donderdag
 • vener, il = vrijdag
 • sabato, il = zaterdag

Maanden

bewerken

(I mesi )

 • gennaio = januari
 • febbraio = februari
 • marzo = maart
 • aprile = april
 • maggio = mei
 • giugno = juni
 • luglio = juli
 • agosto = augustus
 • settembre = september
 • ottobre = oktober
 • novembre = november
 • dicembre = december

Jaargetijden

bewerken

(Le stagioni )

 • la primavera (v) = lente
 • l'estate (v) = zomer
 • l'autunno (m) = herfst
 • l'inverno (m) = winter

Feestdagen

bewerken

(Giorni festivi )

 • Nieuwjaar = Capodanno
 • Driekoningen = Epifania
 • Carnaval ("vette dinsdag") = Marte grasso
 • Goede Vrijdag = Vener santo
 • Pasen = Pasqua
 • Hemelvaart = Ascensione
 • Pinksteren = Pentecoste
 • Rust van Augustus 15/8 = Ferragosto
 • Allerheiligen = Ognissanti (oh-njies-santie)
 • Allerzielen = Il giorno dei morti
 • Kerstmis = Natale
 • Oudejaarsavond = San Silvestro

Kleuren

bewerken

(Colori )

 • zwart = nero
 • grijs = grigio
 • wit = bianco
 • geel = giallo
 • oranje = arancione
 • roze = rosa
 • rood = rosso
 • blauw = blu, azzurro
 • groen = verde
 • bruin = marrone
 • paars = viola

Korte uitdrukkingen

bewerken

Misschien is deze Italiaanse wikipedia-pagina interessant: Modi di dire italiani. Hieronder is het accent (de nadruk of klemtoon) als steeds vet aangegeven.

 • Accidenti! = potverdorie
 • Accipicchia! = drommels
 • Ahi = Au! of: uitroep van verbazing
 • Alla prossima! = tot gauw!
 • Ammazza (oh)! = (Platte) uitroep van verbazing bij onverwachte extreme situatie, potverdorie! (Romeins dialect Romanesco). Vergelijk Chi l'amazza?!
 • Anzi! = integendeel, juist niet, helemaal niet!
 • A presto! = tot gauw!
 • Arrivederci, buona notte! = (ironisch) tot ziens, slaap lekker, ook: zien we nooit meer terug
 • ArrivederLa = tot ziens (heel beleefd, tot uw ziens, u is ook voor mannen vrouwelijk: La)
 • Attenzione! = pas op!
 • Attento! = pas op! (tegen één persoon)
 • Attenti! = pas op! (meervoud, dus tegen meer mensen tegelijk)
 • Boh = Non so = geen flauw idee, weet ik veel (populair, beetje plat)
 • Bon di! = goedendag! (grappig)
 • Bordello = (letterlijk: bordeel) "puinhoop", chaos. È un bordello.
 • Bravo! = goed gedaan! (uitspraak dus 2x anders dan in het Nederlands, zowel accent als de o, braa-voh)
 • Caspita! = verdorie!
 • Che cavolo = in vredesnaam, Che cavolo stai facendo? = wat spook je uit!?
 • (Ma) Che cazzo vuoi? Wat moet je!?(letterlijk wat de lul wil je, woedend uitgesproken met bijvoorbeeld armgebaar) NOOIT gebruiken, lokt mogelijk direct agressie (klappen?) uit.
 • Che combini? = wat spook je uit!?
 • Che mi dici di bello? = letterlijk: wat kun je voor leuks vertellen? maar dient alleen maar om gesprek te beginnen
 • Che mi racconti (Wat vertel je me?) = Wat is er gebeurd?
 • Che palle! = Wat klote! (vulgair)
 • Che succede? = wat gebeurt er?
 • Chi l'amazza?! = Hij/Zij is onverwoestbaar, niet klein te krijgen (letterlijk: Wie slacht hem/haar!?). Vergelijk Ammazza (oh)!
 • Ci si vede! = tot ziens
 • Ci vediamo! = tot ziens
 • Come? = Wat (zeg je)?
 • Come dice? = Wat zegt u?
 • Come mai? = Hoezo? Hoe dat zo?
 • Come no! = Natuurlijk! (ironisch) Waarom niet! Welja!
 • Come si chiama? = hoe heet het/hij/zij/u (ook al weer)?
 • Come sta? = hoe gaat het met u? (minder vaak: hoe gaat het met haar/hem)
 • Come stai? = hoe gaat het met je?
 • Come va? = hoe gaat het?
 • Come ti butta? = hoe gaat het met je?
 • Come ti vanno le cose = hoe gaat het met je?
 • Comunque = hoe dan ook (soms herhaald stopwoord)
 • Coraggio! = zet hem op
 • Cosa? = Watte?
 • D'accordo = akkoord, ok
 • Davvero! = Echt!
 • (Desolato:) Sono desolato = het spijt me (zie ook Scusa/Scusi en Mi dispiace)
 • Diciamo = zeg maar (bij aarzeling wat te zeggen, net als in het Nederlands, stopwoord, niet te vaak zeggen)
 • Dunque = dus
 • Mi dispiace = het spijt me (uitspraak: "Mie dispjaatsje")
 • E via dicendo = enzovoorts, etcetera. Afkorting: evd
 • Ecco = kijk eens aan (ook bij aanbieding van iets, vergelijk Prego). Ecco li qua = daar heb je ze (dan), Ecco mi = daar ben ik dan
 • Faccio subito = Doe ik meteen
 • Fatti vivo/viva! = Laat iets van je horen!
 • Figo! of: Forte! = gaaf
 • Figurati! = Stel je voor ...
 • In bocc' al lupo! = Sterkte! (letterlijk: in de muil van de wolf, als iemand iets moeilijks nog moet ondergaan)
 • In che senso? = "in welke zin?" = (als reactie: wat bedoel je/bedoelt u)
 • Forza! = Hup! (voetbalterm, politiek: partij Forza Italia)
 • Infatti = inderdaad (stopwoord)
 • Insomma = kortom (stopwoord)
 • Ma che cazzo fai(/..etc.)! = Wat doe je verdomme! NIET gebruiken, lokt agressie uit, il cazzo = de lul
 • Ma dai! = Kom nou! (uiting van ongeloof, klinkt arrogant volgens sommige Italianen)
 • Madonna! = Jeetje!
 • Magari = wie weet, dat hoop ik, het is te hopen
 • Mannaggia = verdomme/verdorie! (bij woede en teleurstelling)
 • Meno male = (letterlijk: minder slecht) des te beter!
 • Mi scusi/Scusate = Pardon (tegen een persoon/tegen meer personen)
 • Mi dica! = Wat kan ik voor u doen?/Zegt u het maar (bijvoorbeeld in winkel)
 • Mille grazie! = reuze bedankt! (pas op, "ie", zijn in het Italiaans twee afzonderlijke klinkers (geen lange i!), dus uitspraak: mielle graat-sie-è)
 • Mi preoccupi = ik maak me zorgen om jou (reactie als je iets geks doet)
 • Mi sa di = volgens mij wel, ik denk van wel
 • Mi sa di no = volgens mij niet, ik denk (van) niet
 • Neppure per idea! = geen denken aan!
 • Non ho la piu' pallida idea= ik heb geen flauw idee
 • Non torna = het klopt niet
 • Non mi rompere le palle! = Val me niet lastig, zit niet te kloten! (Letterlijk: breek me de ballen niet) NIET gebruiken, vulgair.
 • Non ti preoccupare/ Non si preoccupi != Maak je geen zorgen / Maak u geen zorgen/ Komt goed (veel gebruikt ter geruststelling)
 • Occhio! = Pas op!
 • Oddio! = O God = Jeetje!
 • O kappa = ok
 • Ora, in: Non vedo l'ora = ik kan niet wachten. Ora (vrouwelijk) = uur, tijdstip, nu
 • È un paraculo / una paracula = hij/zij is een sluw en opportunistisch iemand (ook bijvoeglijk naamwoord: una proposta paracula, een doortrapt voorstel)
 • Permesso?! = Pardon, mag ik erlangs/iets pakken/voor iemand langs reiken enzovoorts afhankelijk van de situatie, klinkt soms als es-so als perm wegvalt in menigte of geroezemoes
 • Per cortesia = alstublieft (bij vraag, anders bij aanbod alstublieft Prego of Ecco)
 • Per favore = alstublieft (bij vraag, anders bij aanbod alstublieft Prego of Ecco)
 • Per questo motivo = om die reden
 • Perché? = waarom?
 • Piacere! = Aangenaam (= È un piacere di conoscerLa, (het is) Aangenaam (met u (=altijd vrouwelijk) kennis te maken))! (pja-tjee-rè)
 • Un pinco pallino = (grappig) dinges, hoe heettie (als men naam persoon niet weet). Vergelijk Come si chiama (?)
 • Più ... di co si muore = kan niet ...beter/eerlijker/ enzovoort, voorbeelden
Più cattivo di co si muore = Het kan niet slechter,
Più grande di co si muore = het kan niet groter, dit is zo groot als het kan
 • Un pochino/un pochettino = een beetje
 • Porca miseria! = (uitroep, wat een enorme ramp) in 's hemelsnaam, verdorie
 • Prego! (bij aanbieding, alstublieft!)
 • Pronto! Hallo bij aannemen van een telefoongesprek, iets als "ik zit klaar" = (sono) pronto, ik ben bereid tot een gesprek. Bijvoorbeeld opnemen met "Pronto, chi parla?" = Hallo, met wie spreek ik? Je zegt bij aannemen van een telefoongesprek niet je naam - dat is een gekke Nederlandse gewoonte. Iemand die jou opbelt is verantwoordelijk en moet zelf van te voren weten wie zij/hij opbelt. Trouwens, het is altijd "pronto", ook als een vrouw het gesprek aanneemt.
 • Purtroppo = Helaas wel
 • Salve! = Hallo, hoi
 • Salute! = (uitspraak: "sa-loe-te" ) proost, gezondheid (bij drank, toost, ook: cin cin, uitspraak: "tjin tjin")
 • Salutoni = groetjes (letterlijk juist: grote groeten)
 • Santa pace! = (uiting van ongeduld) Wat duurt dat lang!
 • Santa pazienza! = (uiting van ongeduld) Wat duurt dat lang!
 • Mi scuso del ritardo. – Non importa (Non fa niente, figurati) = Sorry, ben te laat. Hindert niet. Vergelijk "mi dispiace" en "sono desolato" onder de D. hierboven. Net als in het Nederlands "pardon" of Engels "excuse me" dient scusi/scusa om beleefd de aandacht te vragen.
 • Scusa, è colpa mia. – Non preoccuparti! = Het spijt me, 'tis mijn schuld. Laat zitten/hindert niks/geeft niks/het zit wel goed
 • Scusami, scusi = Pardon, sorry, excuses, het spijt me. Gebruik scusa of scusami tegen een bekende of jongere.
 • Scusi! Scusami!, Mi scusi, signora! - Non fa niente, si figura = (beschaafdere vorm) Excuseert u mij/Mijn excuses - Geeft niets
 • Se quelli che parlano male di me, sapessero quello che io penso di loro...parlerebbero peggio... = Als die lui die over mij kwaadspreken, eens wisten wat ik van hen denk, zouden ze nog slechter over mij praten.. (als grap bedoeld op affiche in kantoren enzovoorts, gezien in Rome 1996)
 • Se non sono matti non li vogliamo = Als ze niet gek zijn willen we ze niet (ironisch, ze doen lekker gek. Komedie en film (1941) over een gelijknamige vereniging)
 • Senta/senti = Moet u horen/moet je horen
 • in che senso? = Hoe bedoel je dat
...nel senso che... = in de zin van (nadere uitleg)
 • Senz'altro = zeker!
 • Si accomodi = Gaat u zitten
 • Sono scemi! = sukkels!
 • Sul serio? = echt?
 • Tutt' a posto! / ? = Alles gaat goed! of Alles goed? (bij ontmoeting vrienden, enzovoorts)
 • Tutto sommato = Alles bij elkaar genomen
 • TVB (uitspraak: "ti-voe-bie") graffiti op muur bijvoorbeeld, van verliefde jongelui (un' espressione giovanile), met persoonsnaam bijvoorbeeld TVB Maria) = Ti voglio bene = Ik hou van je
 • Un' informazione.. = een vraag. Bijvoorbeeld: Mi scusi, un' informazione..dove si trova la stazione? = Pardon, mag ik u vragen waar het station ligt?
 • Va bene! (Vabbeh!) = juist!, ok, nou dan
 • Va detto che ... = Men zegt dat ... / er wordt gezegd dat ...
 • Voglio dire (uitspraak voljo diere) = ik bedoel
 • W (graffiti op muur met naam, bijvoorbeeld W Italia) = VV = viva = leve!
 • Zitto! = (dziettoh) stil, houd je mond! Voluit: sta zitto Houd uw mond, stai zitto houd jij je kop (dicht)

Una telefonata / Uno squillo

bewerken

Het is leuk om in de trein tegen wil en dank mee te luisteren naar flarden van een geanimeerd Italiaans mobiel telefoongesprek (vertalingen staan in de woordenlijst hierboven):

Pronto!...Come stai?...Grazie, niente...Visto che..., è quello pure!...Secondo me...Che frode!...Come mai?...Ma cosa dici?!...È un bordello. Non è che io....Vabbene....Lo so...Figurati...Madonna!...Proprio no...È(èè) ...Volevo dirti solo che...È giusto...Insomma, ci vuole pazienza, pe...No, è molto diverso...D'accordo...No no vabbeh...Comunque diciamo...Macché?!...Purtroppo sì...In bocc' al lupo!...E poi: Arrivederci, Buonanotte (ironisch)...Si vede direttamente...Neppure per idea!...Però è chiaro che...Quel cretino di un Alessio mi ha...Che cavolo...È vero che...È un paraculo...Alla fine...Sul serio?...In che senso?...Mi sa di no...Non vedo l'ora...(Blijkbaar na afspraak, ja, ik kan dan, afsluiting:) Va benissimo, ti chiamo dopo, ci sentiamo, o kappa, ciaociaociao (legt op, einde gesprek).

Deze pagina is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License (GFDL) en nog niet onder CC-BY-SA. Klik hier voor meer informatie.
Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.