HTML/Overzicht attributen/accept-charset

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Hiermee kun je bepalen welke karaktercoderingen worden gebruikt bij het script dat deze formulier afhandelt.

Namen van karaktercoderingen. Je kunt meerdere karaktercoderingen opgeven deze moeten dan worden gescheiden door een komma of een spatie. De standaardwaarde is "unknown".

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het accept-charset attribuut

<form accept-charset="UTF-8">
   ...
</form>

Wordt gebruikt bij

bewerken

form

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.