HTML/Overzicht attributen/border

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

img en objectBewerken

De border attribuut zal bij deze elementen een kader tekenen rond de afbeelding of object. Bij deze twee elementen is de border attribuut verouderd en wordt het dus afgeraden het nog te gebruiken. Gebruik liever CSS of het attribuut style hiervoor. Wil je CSS gebruiken moet je "border: 1px;" doen.

tableBewerken

Hier zal het attribuut randen plaatsen rond de tabel en tussen de verschillende cellen.

WaardeBewerken

De waarde wordt opgegeven in pixels, die zal bepalen hoe breed de randen/kader moet zijn. Als het attribuut als waarde 0 heeft zal er geen randen/kader te zien zijn.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het border attribuut

<img src="afbeelding.png" alt="een afbeelding" border="1" />

tableBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het border attribuut

<table border="1">
	<tr>
		<td>Wikipedia</td>
		<td>Wikibooks</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Wikiquote</td>
		<td>Wikinews</td>
	</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Wordt gebruikt bijBewerken

img, object, table

Meer informatieBewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.