HTML/Overzicht attributen/href

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

a, area en link bewerken

Bij deze elementen worden er dan een directe kopeling gemaakt met een andere webpagina of document. Bij a kan de gebruiker klikken op een hyperlink die hem brengt naar een ander webpagina of document. Dit geldt ook bij area waar de gebruiker kan klikken op een gebied in een afbeelding en hij naar een andere webpagina of document wordt gebracht. link wordt vooral gebruikt om een koppeling te maken met een CSS-document.

base bewerken

Met dit element kun je via de attribuut een basis URI opgeven.

Waarde bewerken

een URI

Wordt gebruikt bij bewerken

a, area, base, link

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.