HTML/Overzicht tags/area

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Hiermee kun je een gebied afbaken in een afbeelding en er kan een hyperlink worden aan gegeven.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de sub-tag

<img src ="afbeelding.jpg" width="100" height="100" alt="dit is een afbeelding" usemap ="#afbeelding" />

<map id ="afbeeldingmap" name="afbeelding">
  <area shape ="rect" coords ="25,25,75,75" href ="pagina.html" alt="gebied in de afbeelding" />
</map>

Verplichte attributen

bewerken
Waarde: tekst

Bevat een korte omschrijving van het gebied, wordt getoond als de browser geen afbeeldingen aankan.

Optionele attributen

bewerken
Waarde:
Waarde: URL
Waarde: true of false
Waarde:

Bepaalt de vorm van het gebied.

Waarde:

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

Niets.

Mag staan in

bewerken

map

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.