HTML/Overzicht tags/area

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee kun je een gebied afbaken in een afbeelding en er kan een hyperlink worden aan gegeven.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de sub-tag

<img src ="afbeelding.jpg" width="100" height="100" alt="dit is een afbeelding" usemap ="#afbeelding" />

<map id ="afbeeldingmap" name="afbeelding">
  <area shape ="rect" coords ="25,25,75,75" href ="pagina.html" alt="gebied in de afbeelding" />
</map>

Verplichte attributen bewerken

alt bewerken

Waarde: tekst

Bevat een korte omschrijving van het gebied, wordt getoond als de browser geen afbeeldingen aankan.

Optionele attributen bewerken

coords bewerken

Waarde:

href bewerken

Waarde: URL

nohref bewerken

Waarde: true of false

shape bewerken

Waarde:

Bepaalt de vorm van het gebied.

target bewerken

Waarde:

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

Niets.

Mag staan in bewerken

map

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.