HTML/Overzicht tags/dir

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/ul
 

Functie

bewerken

Met deze tag kun je een directory lijst maken.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de dir-tag

<dir>
 <li>Wikipedia</li>
 <li>Wikibooks</li>
</dir>

Optionele attributen

bewerken
Waarde: compact

Zorgt dat de lijst compacter wordt weergegeven. Hangt van de browser af hoe dit precies wordt uitgevoerd. Dit attribuut is verouderd gebruik liever de attribuut style of CSS.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

li

Mag staan in

bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Deze tag is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips

bewerken

Aangezien dit element verouderd is in HTML 4.01 is het beter om het helemaal niet meer te gebruiken. Gebruik liever een ongeordende lijst (ul).

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.