HTML/Overzicht tags/hx

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

De hx-tags zijn bedoeld voor titels van een webpagina. Hiermee worden verschillende koppen binnen de pagina in grootte onderscheiden.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik het element hx

<h1>Deze tekst wordt groot gedrukt</h1>
<h2>Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt</h2>
<h3>Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt</h3>
<h4>Deze tekst is al niet zo groot meer</h4>
<h5>Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte</h5>
<h6>Deze tekst is niet zo groot meer</h6>


wordt:

Deze tekst wordt groot gedrukt

Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt

Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt

Deze tekst is al niet zo groot meer

Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte

Deze tekst is niet zo groot meer

Optionele attributenBewerken

alignBewerken

Waarde: left, center, right of justify

Bepaalt waar de tekst van de header moet komen.

StandaardattributenBewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoudBewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan inBewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

StatusBewerken

Opgenomen in HTML 2.0 strict, transitional, frameset. In HTML was het attribuut align verouderd, in XHTML bestaat het niet meer

Opmerkingen en tipsBewerken

Gebruik in de plaats van align de attribuut style of CSS.

Meer informatieBewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.