HTML/Overzicht tags/hx

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

De hx-tags zijn bedoeld voor titels van een webpagina. Hiermee worden verschillende koppen binnen de pagina in grootte onderscheiden.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik het element hx

<h1>Deze tekst wordt groot gedrukt</h1>
<h2>Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt</h2>
<h3>Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt</h3>
<h4>Deze tekst is al niet zo groot meer</h4>
<h5>Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte</h5>
<h6>Deze tekst is niet zo groot meer</h6>


wordt:

Deze tekst wordt groot gedrukt

Deze tekst wordt iets kleiner gedrukt

Deze tekst wordt nog iets kleiner gedrukt

Deze tekst is al niet zo groot meer

Deze tekst is ongeveer de normale tekstgrootte

Deze tekst is niet zo groot meer

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: left, center, right of justify

Bepaalt waar de tekst van de header moet komen.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status bewerken

Opgenomen in HTML 2.0 strict, transitional, frameset. In HTML was het attribuut align verouderd, in XHTML bestaat het niet meer

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van align de attribuut style of CSS.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.