HTML/Overzicht tags/td

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Maakt één cel aan in een tabel(table).

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de table-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributenBewerken

abbrBewerken

Waarde: tekst

Een verkorte versie of samenvatting van de inhoud van de cel.

alignBewerken

Waarde: left, center of right

axisBewerken

charBewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

charoffBewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

colspanBewerken

headersBewerken

heightBewerken

Waarde: pixels

nowrapBewerken

rowspanBewerken

scopeBewerken

valignBewerken

widthBewerken

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de cel.

StandaardattributenBewerken

class dir id lang style title

Tag mag staan inBewerken

tr

StatusBewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen bgcolor, height, width en no wrap zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tipsBewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatieBewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.