HTML/Overzicht tags/td

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Maakt één cel aan in een tabel(table).

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de table-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen

bewerken
Waarde: tekst

Een verkorte versie of samenvatting van de inhoud van de cel.

Waarde: left, center of right
Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

Waarde: pixels
Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de cel.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Tag mag staan in

bewerken

tr

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen bgcolor, height, width en no wrap zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips

bewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.