HTML/Overzicht tags/td

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Maakt één cel aan in een tabel(table).

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de table-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen bewerken

abbr bewerken

Waarde: tekst

Een verkorte versie of samenvatting van de inhoud van de cel.

align bewerken

Waarde: left, center of right

axis bewerken

char bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen de inhoud en de rand van een cel.

charoff bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de ruimte tussen cellen.

colspan bewerken

headers bewerken

height bewerken

Waarde: pixels

nowrap bewerken

rowspan bewerken

scope bewerken

valign bewerken

width bewerken

Waarde: % of pixels

Bepaalt de breedte van de cel.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Tag mag staan in bewerken

tr

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attributen bgcolor, height, width en no wrap zijn verouderd in HTML 4.01 en worden niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.