HTML/Overzicht attributen/valign

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Met het attribuut valign kun je bepalen waar de inhoud van de cel verticaal komt te staan.

WaardeBewerken

Deze attribuut kan vier verschillende waardes hebben.

 • top: plaatst de inhoud van de cel helemaal bovenaan,
 • middle: plaatst de inhoud van de cel in het midden,
 • bottom: plaatst de inhoud van de cel helemaal onderaan,
 • baseline:

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de valign attribuut

<table border="1">
    <tr>
        <td>Wikipedia</td>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Wikibooks</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Wikiquote</td>
    </tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote

Wordt gebruikt bijBewerken

col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr,

Meer informatieBewerken

w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.