HTML/Overzicht attributen/valign

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met het attribuut valign kun je bepalen waar de inhoud van de cel verticaal komt te staan.

Deze attribuut kan vier verschillende waardes hebben.

 • top: plaatst de inhoud van de cel helemaal bovenaan,
 • middle: plaatst de inhoud van de cel in het midden,
 • bottom: plaatst de inhoud van de cel helemaal onderaan,
 • baseline:

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de valign attribuut

<table border="1">
    <tr>
        <td>Wikipedia</td>
        <td rowspan="2" valign="bottom">Wikibooks</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Wikiquote</td>
    </tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote

Wordt gebruikt bij

bewerken

col, colgroup, tbody, td, tfoot, th, thead, tr,

Meer informatie

bewerken

w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.