HTML/Overzicht attributen/colspan

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Dit attribuut zorgt ervoor dat een cel in een tabel meerdere kolommen kan overspannen en is de tegenhanger van rowspan.

Een getal. 1 is de standaardwaarde en zorgt ervoor dat de cel geen andere cellen overspant. 0 zou er normaal voor zorgen dat alle cellen van een rij worden overspant door de cel, maar dit wordt niet door alle browsers ondersteund. Alle getallen hoger dan 1 geeft aan hoeveel cellen je overspant

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de colspan attribuut

<table border="1">
  <tr>
   <th colspan="2">Wiki</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>Wikipedia</td>
   <td>Wikibooks</td>
  </tr>
</table>
Wiki
Wikipedia Wikibooks

Wordt gebruikt bij

bewerken

td , th

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.