HTML/Overzicht attributen/cellpadding

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit attribuut kun je de ruimte bepalen tussen de inhoud en de rand van een cell.

Pixels of percentages. Pixels geeft een vaste waarde op. Percentages bepaalt de ruimte op basis van de grootte van het tabel.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het cellpadding attribuut

<table border="1" cellpadding="10px">
	<tr>
		<td>Wikipedia</td>
		<td>Wikibooks</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Wikiquote</td>
		<td>Wikinews</td>
	</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Zonder cellpadding:

Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Wordt gebruikt bij

bewerken

table

Meer informatie

bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.