HTML/Overzicht attributen/cellspacing

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

Met dit attribuut kun je de ruimte bepalen tussen de verschillende cellen en ook tussen de cellen en de buitenste rand van de tabel.

WaardeBewerken

Pixels of percentages. Pixels geeft een vaste waarde op. Percentages bepaalt de ruimte op basis van de grootte van het tabel.

VoorbeeldBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het accept-charset attribuut

<table border="1" cellspacing="10px">
	<tr>
		<td>Wikipedia</td>
		<td>Wikibooks</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Wikiquote</td>
		<td>Wikinews</td>
	</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Zonder cellspacing:

Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Wordt gebruikt bijBewerken

table

Meer informatieBewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.