HTML/Overzicht attributen/cellspacing

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut kun je de ruimte bepalen tussen de verschillende cellen en ook tussen de cellen en de buitenste rand van de tabel.

Waarde bewerken

Pixels of percentages. Pixels geeft een vaste waarde op. Percentages bepaalt de ruimte op basis van de grootte van het tabel.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het accept-charset attribuut

<table border="1" cellspacing="10px">
	<tr>
		<td>Wikipedia</td>
		<td>Wikibooks</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Wikiquote</td>
		<td>Wikinews</td>
	</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Zonder cellspacing:

Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Wordt gebruikt bij bewerken

table

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.