HTML/Overzicht attributen/align

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

FunctieBewerken

captionBewerken

Hier bepaalt het attribuut waar de caption moet worden geplaatst ten opzichte van de tabel. Boven, onder, links of rechts.

Bij cellenBewerken

Wanneer dat attribuut wordt gebruikt bij cellen van een tabel, dan wordt er bepaald hoe de inhoud van de cel horizontaal komt te staan in de cel. Dit geldt voor de volgende elementen:

 • col
 • colgroup
 • tbody
 • td
 • tfoot
 • th
 • thead
 • tr

WaardeBewerken

captionBewerken

Hier kan het attribuut als waarde top, bottom, left of right hebben. Bij dit element is het attribuut verouderd in HTML 4.01 en wordt helemaal niet meer ondersteund in XHTML. Gebruiker liever het attribuut style of CSS.

Bij cellenBewerken

 • center
 • char
 • justify
 • left
 • right

VoorbeeldBewerken

captionBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het attribuut align bij caption

<table border=1>
 <caption align="bottom">Aantal pagina's</caption>
  <tr><td></td><td>Wikipedia</td> <td>Wikibooks</td> <td>Totaal</td></tr>
  <tr><td>Engelstalige</td><td>2268000</td><td>28000</td><td>2296000</td></tr>
  <tr><td>Nederlandstalige</td><td>414000</td><td>2200</td><td>416200</td></tr>
  <tr><td>Totaal</td><td>2682000</td><td>30200</td><td>2712200</td></tr>
</table>

Resultaat:

Aantal pagina's
Wikipedia Wikibooks Totaal
Engelstalige2268000280002296000
Nederlandstalige4140002200416200
Totaal2682000302002712200

Wordt gebruikt bijBewerken

Meer informatieBewerken

 • w3 voor caption (Engels)
 • w3 voor cellen (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.