HTML/Overzicht attributen/color

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit attribuut zorgt ervoor dat je de kleur van tekst kunt bepalen. Dit attribuut is echter verouderd in HTML 4.01 en wordt helemaal niet meer ondersteund in XHTML net zoals de elementen die het bevatten. Dus het wordt afgeraden om dit attribuut nog te gebruiken. Gebruik in de plaats hiervan liever het attribuut style of stijlbladen zoals CSS om de kleur aan te passen. Voor meer informatie zie hoofdstuk opmaak.

Waarde bewerken

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het color attribuut

<span style="color: red;">
Rode tekst!
</span>

Wordt gebruikt bij bewerken

basefont, font

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.