HTML/Overzicht tags/basefont

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht attributen/style
 

Functie bewerken

Met dit element kun je een basisopmaak bepalen voor de hele webpagina. Met opmaak wordt bedoeld de kleur en grootte van de tekst en het lettertype. Het wordt echter afgeraden om het nog te gebruiken omdat het verouderd is en het wordt zelfs niet meer ondersteund door XHTML. Gebruik daarom liever CSS of het attribuut style.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element basefont.

<head>
  <basefont color="red" face="times" size="4" />
</head>
<body>
  <p>Deze tekst wordt nu in het rood, op grootte 4 en in het lettertype times getoont.</p>
</body>

Optionele attributen bewerken

color bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of de naam van een kleur.

Bepaalt de kleur van de tekst.

face bewerken

Waarde: naam van een lettertype.

Bepaalt het lettertype van de tekst.

size bewerken

Waarde: cijfer van 1 tot 7.

Bepaalt de grootte van de tekst.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Een verouderde tag in HTML 4.01 en wordt zelfs helemaal niet meer ondersteund in XHTML strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.