HTML/Overzicht tags/abbr

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Met dit element kun je aangeven dat een woord een afkorting is. Met het attribuut title kunt u de betekenis van de afkorting opgeven.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element abbr

In deze cursus leert u <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr>.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in

bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips

bewerken

De abbr-tag wordt niet ondersteund door MSIE. In browsers die deze tag wel ondersteunen, worden afkortingen meestal aangeduid met een stippellijn onder de afkorting, de langere vorm wordt dan weergeven als tooltip. Spraakbrowsers voor gehandicapten spreken de afkorting letter voor letter uit.

Er is vaak verwarring over wanneer men de abbr-tag moet gebruiken, en wanneer de acronym-tag. De abbr-tag moet gebruikt worden bij afkortingen waarbij de letters afzonderlijk worden uitgesproken zoals HTML en CSS. Ook bij afkortingen waar letters zijn weggelaten, zoals ma., dr. en prof., moet de acronym-tag gebruikt worden.

Volgens de Web Content Accessibility Guidelines 1.0 hoeft de betekenis van een afkorting alleen de eerste keer dat hij voorkomt te worden gegeven.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.