HTML/Overzicht tags/div

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit element dient om uw webpagina op te delen in divisies of secties. Er kunnen dan bijvoorbeeld divisies komen voor de hoofding, menu, etc. van een webpagina. Dit zorgt dat het overzichtelijker wordt, maar kan ook dienen om een specifieke style te geven aan bepaalde stukken van de webpagina via de style, class of id attribuut.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element div

<div id="hoofding">
  <h1>dit is de hoofding van de webpagina</h1>
</div>
<div id="menu">
  <ul>
   <li>Wikipedia</li>
   <li>Wikibooks</li>
  </ul>
</div>
<div id="inhoud">
  <p>Hier komt de inhoud van de webpagina</p>
</div>

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: left, right, center of justify

Bepaalt waar de tekst moet komen. Is een verouderd attribuut: gebruik liever styles.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

Mag staan in bewerken

applet, blockquote, body, button, center, dd, del, div, fieldset, form, iframe, ins, li, map, noframes, noscript, object, td, th

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. Het align-attribuut is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.