HTML/Overzicht tags/noscript

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Wanneer een browser scripts niet ondersteunt kan via het element noscript een alternatieve tekst voor de script worden weergegeven. Zo kun je bijvoorbeeld de gebruiker laten weten dat zijn browser geen scripts ondersteunt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de noscript-tag

<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hallo Wereld!");
//-->
</script>
<noscript>
<p>Uw browser ondersteunt geen JavaScript.</p>
</noscript>

Als uw browser JavaScript ondersteunt krijg je dit

Hallo Wereld!

En dit gebeurt er wanneer je browser geen JavaScript ondersteund:

Uw browser ondersteunt geen JavaScript.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken


HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.