HTML/Overzicht tags/optgroup

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Hierdoor kun je opties in een drop-down lijst(select) in groepen indelen. Dit kan handig zijn bij lange lijsten zodat het makkelijker is om een bepaalde optie te zoeken.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de optgroup-tag

<select>
 <optgroup label="Wikipedia's">
  <option>Engelstalige</option>
  <option>Nederlandstalige</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Wikibooks">
  <option>Engelstalige</option>
  <option>Nederlandstalige</option>
 </optgroup>
</select>

Verplichte attributen

bewerken
Waarde: tekst

Geeft een titeltje aan de group.

Optionele attributen

bewerken
Waarde: disabled

Schakelt de group uit.

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

option

Tag mag staan in

bewerken

select

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.