HTML/Overzicht tags/head

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Deze tag bevat informatie over de webpagina.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de head-tag

<html>
  <head>
   <titel>Dit is de titel.</titel>
  </head>

  <body>
   <p>Hier bevindt zich de inhoud van de webpagina.</p>
  <body>
</html>

Optionele attributen bewerken

profile bewerken

Waarde: uir

Een lijst van uri's die meta data bevatten van de webpagina.

Standaardattributen bewerken

dir lang

Mogelijke inhoud bewerken

base, meta, link, style, script, title

Tag mag staan in bewerken

html

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.