HTML/Overzicht tags/input

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee kunnen worden formuliervelden worden gedefinieerd waarmee de gebruiker gegevens kan invoeren. Met de input tag kun je verschillende soorten invoervelden aanmaken, namelijk een tekstvak, een speciaal veld voor passwoorden in te voeren, een aankruisvak, een keuzerondje, een verzendknop, een resetknop, een gewone knop, een afbeelding gebruiken als verzendknop, een verborgen veld en een invoerveld om een bestand mee in te laden.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de input-tag

<input type="text" name="tekstvak" value="Dit is een tekstvak" />
<input type="password" name="passwoord" value="Dit is een passwoord" />
<input type="checkbox" name="aankruisvak" value="Dit is een aankruisvak" />
<input type="radio" name="keuzerondje" value="Dit is een keuzerondje" />
<input type="submit" name="verzend" value="Dit is een verzendknop" />
<input type="reset" name="reset" value="Dit is een resetknop" />
<input type="button" name="button" value="Dit is een knop" />
<input type="image" name="afbeelding" value="Dit is een afbeelding als verzendknop" />
<input type="hidden" name="verborgen" value="Dit is een verborgen veld" />
<input type="file" name="bestand" />

Optionele attributen bewerken

accept bewerken

align bewerken

alt bewerken

checked bewerken

disabled bewerken

maxlength bewerken

name bewerken

readonly bewerken

size bewerken

src bewerken

Waarde: URL

Wordt alleen gebruikt als het type image is. Hier moet je adress geven naar de afbeelding die wordt gebruikt als knop.

type bewerken

Waarde: button, checkbox, file, hidden, image, password, radio, reset, submit of text

Bepaalt wat voor een invoerveld er wordt gebruikt.

value bewerken

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

In HTML heeft de input tag geen eindtag in XHTML moet er een eindtag komen(<input ... />).

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.