HTML/Overzicht attributen/src

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

FunctieBewerken

frame en iframeBewerken

De webpagina bepalen die moeten worden getoond in de frame of iframe.

imgBewerken

Het kunnen tonen van een afbeelding op de pagina.

inputBewerken

Om een afbeelding te gebruiken als invoerveld, gaat enkel en alleen als het attribuut type als waarde image heeft.

scriptBewerken

Dient om een externe script te koppelen met het HTML document.

WaardeBewerken

Een url die verwijst naar de bron.

VoorbeeldBewerken

frame en iframeBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij frame

<frame src="pagina.html" name="pagina">

imgBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij img

<img src="afbeelding.jpg" alt="Alternatieve tekst voor de afbeelding." />

inputBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij input

<input type="image" src="afbeelding.jpg" />

scriptBewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij script

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

Wordt gebruikt bijBewerken

frame, iframe, img, input, script

Meer informatieBewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.