HTML/Overzicht attributen/src

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

frame en iframe bewerken

De webpagina bepalen die moeten worden getoond in de frame of iframe.

img bewerken

Het kunnen tonen van een afbeelding op de pagina.

input bewerken

Om een afbeelding te gebruiken als invoerveld, gaat enkel en alleen als het attribuut type als waarde image heeft.

script bewerken

Dient om een externe script te koppelen met het HTML document.

Waarde bewerken

Een url die verwijst naar de bron.

Voorbeeld bewerken

frame en iframe bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij frame

<frame src="pagina.html" name="pagina">

img bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij img

<img src="afbeelding.jpg" alt="Alternatieve tekst voor de afbeelding." />

input bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij input

<input type="image" src="afbeelding.jpg" />

script bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het src attribuut bij script

<script type="text/javascript" src="script.js"></script>

Wordt gebruikt bij bewerken

frame, iframe, img, input, script

Meer informatie bewerken


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.