HTML/Overzicht tags/iframe

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Laat toe om een pagina te laten zien binnen een andere webpagina.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de iframe-tag

<iframe 
src ="https://nl.wikibooks.org/"
width="50%" height="50%">
</iframe>

Optionele attributen bewerken

align bewerken

waarde: left, right, top, middle en bottom

Geeft aan waar de frame moet geplaatst worden.

frameborder bewerken

Waarde: 1 of 0

Geeft aan of er een rand rond de frame moet komen.

height bewerken

Waarde: pixels of percentages

De hoogte van de frame.

longdesc bewerken

marginheight bewerken

Waarde: pixels

Voor marges te hebben boven en onder de frame.

marginwidth bewerken

Waarde: pixels

Voor marges te hebben links en rechts van de frame.

name bewerken

Hiermee kun je een specifieke naam geven voor een frame.

scrolling bewerken

Waarde: yes, no en auto

Voor een schuifbalk al dan niet te tonen.

src bewerken

Waarde: URL

De link van de pagina dat moet worden getoond.

width bewerken

Waarde: pixels of percentages

De breedte van de frame.

Mogelijke Attributen bewerken

class id style title

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.