HTML/Overzicht tags/param

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit element dient om parameters door te geven aan een applet of object

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element param.

Verplichte attributen bewerken

name bewerken

Waarde: unieke naam

Een unieke naam voor de parameter.

Optionele attributen bewerken

type bewerken

value bewerken

valuetype bewerken

Standaardattributen bewerken

id

Mogelijke inhoud bewerken

Geen

Mag staan in bewerken

applet, object

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

In HTML wordt het element param niet afgesloten in XHTML moet dat wel(<param ... />).

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.