HTML/Overzicht tags/param

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Dit element dient om parameters door te geven aan een applet of object

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element param.

Verplichte attributen

bewerken
Waarde: unieke naam

Een unieke naam voor de parameter.

Optionele attributen

bewerken

Standaardattributen

bewerken

id

Mogelijke inhoud

bewerken

Geen

Mag staan in

bewerken

applet, object

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips

bewerken

In HTML wordt het element param niet afgesloten in XHTML moet dat wel(<param ... />).

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.