HTML/Overzicht tags/tr

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Deze tag geeft het begin en het einde aan van een rij in een tabel(table).

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de tr-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: left, center, right, char of justify

bgcolor bewerken

Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

char bewerken

charof bewerken

Waarde: % of pixels

valign bewerken

Waarde: top, middle, bottom of baseline

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

td, th

Tag mag staan in bewerken

table, tbody, tfoot, thead

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attribuut bgcolor is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips bewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.