HTML/Overzicht tags/tr

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie

bewerken

Deze tag geeft het begin en het einde aan van een rij in een tabel(table).

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de tr-tag

<table border=1>
<tr>
<td>Wikipedia</td>
<td>Wikibooks</td>
</tr>
<tr>
<td>Wikiquote</td>
<td>Wikinews</td>
</tr>
</table>
Wikipedia Wikibooks
Wikiquote Wikinews

Optionele attributen

bewerken
Waarde: left, center, right, char of justify
Waarde: rgb(x,x,x), #xxxxxx of naam van de kleur

Bepaalt de achtergrond kleur van de tabel.

Waarde: % of pixels
Waarde: top, middle, bottom of baseline

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

td, th

Tag mag staan in

bewerken

table, tbody, tfoot, thead

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. De attribuut bgcolor is verouderd in HTML 4.01 en wordt niet meer ondersteund in XHTML.

Opmerkingen en tips

bewerken

Gebruik in de plaats van bgcolor liever CSS.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.