HTML/Overzicht tags/tfoot

HTML

Inhoudsopgave
 1. Verklarende woordenlijst
 2. Overzicht tags
 3. Overzicht attributen
 4. Andere cursussen

Functie bewerken

Hiermee definieer je de footer van een table. Een footer van een tabel bevat informatie over de kolomen die erboven staan. Door deze tag te gebruiken kunnen browsers ervoor zorgen dat wanneer een tabel heel lang is en je naar beneden kunt scrollen dat de footer op zijn plaats blijft staan. Ook wanneer een tabel op meerdere pagina's wordt afgedrukt, de footer op iedere pagina wordt afgedrukt net zoals de header.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de tfoot-tag

<table border=1>
 <thead>
  <tr><td></td><td>Wikipedia</td> <td>Wikibooks</td> <td>Totaal</td></tr>
 </thead>
 <tfoot>
  <tr><td>Totaal</td><td>2682000</td><td>30200</td><td>2712200</td></tr>
 </tfoot>
 <tbody>
  <tr><td>Engelstalige</td><td>2268000</td><td>28000</td><td>2296000</td></tr>
  <tr><td>Nederlandstalige</td><td>414000</td><td>2200</td><td>416200</td></tr>
 </tbody>
</table>

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: right, left, center, justify, char

Hiermee kun je bepalen hoe de inhoud horizontaal wordt geplaatst.

char bewerken

Waarde: een teken

Hiermee kun je bepalen op welk teken de inhoud van de cellen worden uitgelijnd. Bijvoorbeeld een komma(,) zodat alle decimale getallen op de komma worden uitgelijnd. Wordt samen met aling gebruikt, die moet dan char als waarde hebben.

charoff bewerken

Waarde: pixels, %


valign bewerken

Waarde: top, middle, bottom, baseline

Hiermee kun je bepalen hoe de inhoud verticaal wordt geplaatst.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

tr

Tag mag staan in bewerken

table

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

Als je tfoot gebruikt moet je ook tbody en thead gebruiken.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.