HTML/Overzicht tags/i

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Drukt de tekst cursief af.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de i-tag

<i>Deze tekst wordt cursief afgedrukt.</i>

Deze tekst wordt cursief afgedrukt.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud bewerken

a, abbr, acronym, applet, b, basefont, bdo, big, br, button, cite, code, dfn, em, font, i, iframe, img, input, kbd, label, map, object, q, s, samp, script, select, small, span, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var

Mag staan in bewerken

a , abbr , acronym , address , applet , b , basefont , bdo , big , blockquote , br , button , caption , center , cite , code , dd , del , dfn , div , dt , em , fieldset , font , form , hx , i , iframe , img , input , ins , kbd , label , legend , li , noframes , noscript , object , p , pre , q , s , samp , small , span , strike , strong , sub , sup , td , th , tt , u , var

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

Deze tag is niet verouderd, maar er wordt toch aangeraden om liever CSS te gebruiken of de tag em .

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.