HTML/Overzicht tags/noframes

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/iframe
 

Functie

bewerken

Wanneer een browser frames niet ondersteund dan kun je met dit element een alternatieve opmaak geven.

Voorbeeld

bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element noframes.

<frameset>
  <noframes>
    <body>Jouw browser ondersteunt geen frames.</body>
  </noframes>
</frameset>

Standaardattributen

bewerken

class dir id lang style title

Mogelijke inhoud

bewerken

Mag staan in

bewerken

body

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict. Wordt wel niet ondersteund door XHTML strict.

Opmerkingen en tips

bewerken

De inhoud van noframes moet opgenomen zijn in het body element.

Meer informatie

bewerken
HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.