HTML/Overzicht tags/applet

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen
NB.: Dit element is sinds de introductie van HTML 5 vervallen.
Zie voor vervangende code: HTML/Overzicht tags/video
 

Functie bewerken

Laat toe om een applet te laten tonen op een webpagina.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van de applet-tag

<applet code="applet.class" width=100 height=100></applet>

Verplichte attributen bewerken

height bewerken

Waarde: pixels

Hiermee kun je de breedte van de applet bepalen

width bewerken

Waarde: pixels

Hiermee kun je de hoogte van de applet bepalen

Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: left, right, top, bottom, middle, baseline, texttop, absmiddle of absbottom

alt bewerken

Waarde: tekst

Deze attribuut toont text als de browser de applet niet kan tonen.

archive bewerken

code bewerken

codebase bewerken

hspace bewerken

Waarde: pixels

name bewerken

object bewerken

vspace bewerken

Waarde: pixels

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Mag staan in bewerken

a, abbr, acronym, address, applet, b, basefont, bdo, big, blockquote, br, button, caption, center, cite, code, dd, del, dfn, div, dt, em, fieldset, font, form, hx, i, iframe, img, input, ins, kbd, label, legend, li, noframes, noscript, object, p, pre, q, s, samp, small, span, strike, strong, sub, sup, td, th, tt, u, var

Status bewerken

Deze tag is verouderd in HTML 4.01 en wordt nietmeer ondersteund in XHTML strict.

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

 

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.