HTML/Overzicht attributen/vspace

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Met dit attribuut worden kun je bij de elementen applet, img en object witruimte bepalen aan de boven- en onderkant. Dit is de tegenhanger van hspace. Dit attribuut is verouderd: gebruik dus liever het attribuut style of CSS.

Waarde bewerken

Pixels die aangeven hoeveel witruimte je wilt.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het vspace attribuut

<img src="Bron van de afbeelding" alt="Een afbeelding" vspace="10px">

Wordt gebruikt bij bewerken

applet, img, object

Meer informatie bewerken

  • w3 (Engels)


HTML attributen

abbr | accept | accept-charset | accesskey | action | align | alt | archive | axis | background | bgcolor | border | cellpadding | cellspacing | char | charoff | charset | checked | cite | class | classid | clear | code | codebase | codetype | color | cols | colspan | compact | content | coords | data | datetime | declare | defer | dir | disabled | enctype | face | for | href | id | lang | style | title | width

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.