HTML/Overzicht tags/img

HTML

Inhoudsopgave
  1. Verklarende woordenlijst
  2. Overzicht tags
  3. Overzicht attributen
  4. Andere cursussen

Functie bewerken

Dit element zorgt ervoor dat je een afbeelding kunt tonen op de webpagina.

Voorbeeld bewerken

HTML-code: Een voorbeeld van het gebruik van het element img.

<img src="Bron van de afbeelding" alt="een afbeelding" />

Verplichte attributen bewerken

alt bewerken

Waarde: tekst

Bevate een korte omschrijving van de afbeelding. Is niet verplicht te gebruiken in HTML, maar wel in XHTML. Daarom raden we aan om sowieso te gebruiken.


src bewerken

Waarde: URL

De URL dat naar de afbeelding verwijst die moet worden getoond.


Optionele attributen bewerken

align bewerken

Waarde: top, bottom, middle, left of right.

Bepaalt waar de afbeelding zicht moet bevinden tegenover de omringende tekst.

border bewerken

Waarde: pixels

Maakt een rand rond de afbeelding. Hoe groter de waarde van de pixels, hoe dikker de rand.

height bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de hoogte van de afbeelding.

hspace bewerken

Waarde: pixels


ismap bewerken

Waarde: URL

longdesc bewerken

Waarde: URL

Een link naar een webpagina dat een lange beschrijving bevat van de afbeelding.

usemap bewerken

Waarde: URL

vspace bewerken

Waarde: pixels

width bewerken

Waarde: pixels of %

Bepaalt de breedte van de afbeelding.

Standaardattributen bewerken

class dir id lang style title

Status bewerken

Opgenomen in HTML 4.01 transitional, frameset en strict.

Opmerkingen en tips bewerken

In HTML is het attribuut alt niet verplicht, in XHTML wel. Daarom raden we aan om het attribuut sowieso te gebruiken. In HTML moet het element niet worden afgesloten, maar volgens de XHTML-regels wel.

Meer informatie bewerken

Meer informatie bewerken

HTML 4-elementen

a · abbr · address · area · b · base · bdi · bdo · blockquote · body · br · button · caption · cite · code · col · colgroup · dd · del · dfn · div · dl · dt · em · fieldset · font · form · head · hr · html · hx · i · iframe · img · input · ins · kbd · label · legend · li · link · map · meta · noscript · object · ol · optgroup · option · p · param · pre · q · s · samp · script · select · span · strong · style · sub · sup · table · tbody · td · textarea · tfoot · th · thead · title · tr · u · ul · var

Nieuwe elementen in HTML 5

article · aside · audio · canvas · command · datalist · details · dialog · embed · figure · footer · header · hgroup · keygen · mark · meter · nav · output · progress · rp · rt · ruby · section · source · time · video

Verouderde elementen

acronym · applet · basefont · big · center · dir · frame · frameset · menu · noframes · small · strike · tt

Informatie afkomstig van https://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.